W Pomiechówku rusza dystrybucja węgla

23 listopada Gmina Pomiechówek podpisała umowę dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych ze Spółką WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach. Węgiel jest już w gminie. Ruszają procedury dystrybucyjne. Zachęcamy do składania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców. Druki dostępne są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Pomiechówek w wersji papierowej. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek pokój. nr 13 (I piętro) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /k806oezkgc/Skrytka_ESP.

Zgodnie z ustawą gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i 1,5 tony węgla po 1 stycznia 2023 r. Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca to 2 000 zł brutto. Uwaga! Wniosek składamy maksymalnie na 1,5 tony do końca roku. Dostępne są trzy rodzaje sortymentów: ekogroszek/groszek, miał i orzech.

Zakup węgla po preferencyjnej cenie dostępny jest dla osób, które złożyły deklarację do CEEB i są uprawnione do dodatku węglowego.
Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez pracownika Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wynikach Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie. Następnie Wnioskodawca otrzyma dane niezbędne do uregulowania należności za zakup węgla (będzie ona zależna od liczby ton węgla, które chce zakupić zgodnie z danymi zawartymi we wniosku).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla na konto Gminy Pomiechówek nr: 92 8011 0008 0020 0200 0273 0001 ­ BS w NDM. O/POMIECHÓWEK w tytule wpisując:
„Wyroby węglowe”, rodzaj asortymentu: orzech lub ekogroszek/groszek, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.

Wpłat można dokonać przelewem lub gotówką w Banku Spółdzielczym (bez dodatkowych opłat).

Po zaksięgowaniu wpłaty z Wnioskodawcą skontaktuje się pracownik Urzędu, w celu ustalenia terminu odbioru węgla. Wnioskodawca, który dokona zakupu preferencyjnego paliwa stałego, obowiązany jest do jego odbioru, na swój koszt, ze wskazanego przez Gminę miejsca zlokalizowanego przy ul. Koralowej 13 w Pomiechówku. Zgłaszając się po odbiór węgla należy pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia zapłaty. Gmina będzie prowadziła dystrybucję paliwa stałego za pośrednictwem Spółki PPW „WKRA” Sp. z o. o., sukcesywnie, w ramach przydzielanych dostaw. Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ilość dostarczanego węgla. Dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają. Węgiel nie będzie workowany.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 765 27 22.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.