WIOŚ o wynikach badań wody w rzece Wkrze po zrzucie nieczystości

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiskaw w Warszawie poinformował naszą redakcję, że w nawiązaniu do zdarzenia z dnia 15 czerwca dotyczącego zrzutu nieczystości do rzeki Wkry w miejscowości Strzegowo, pobrane zostały próbki wody, które wykazały znaczące przekroczenia wartości dopuszczalnych składników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Śledztwo w sprawie prowadzi mławska policja oraz WIOŚ.

15 czerwca o godzinie 19 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie załoga Państwowej Straży Rybackiej z Ciechanowa, zgłosiła zanieczyszczenie rzeki Wkry spowodowane odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Strzegowie. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili niezwłocznie czynności w terenie. Dokonano oględzin rzeki w miejscach wskazanych w zgłoszeniu, które potwierdziły odprowadzanie z oczyszczalni ścieków mętnych ścieków w kolorze brunatnym. W okolicach wylotu wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Woda w rzece powyżej wylotu była przejrzysta, natomiast poniżej wylotu wzdłuż brzegu była mętna.

Przedstawiciel Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonał badania terenowe wody w rzece oraz pobrał do badań próbki ścieków oraz wody z rzeki poniżej i powyżej wylotu. Wykonane jednorazowe badanie ścieków oczyszczonych pobranych w dniu 15 czerwca wykazały znaczące przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W związku z powyższym wszczęto kontrolę interwencyjną, która nadal jest w toku. W poniedziałek 17 czerwca dokonano pod rygorem odpowiedzialności karnej, przesłuchania operatora oczyszczalni w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

Jak przekazał naszej redakcji Artur Brandysiewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Przesłuchwiany zeznał, że w dniu 15 czerwca 2024 roku, nastąpił gwałtowny napływ ścieków do oczyszczalni, spowodowany w szczególności zwiększonym dowozem nieczystości do punktu zlewnego a także zwiekszonym napływem ścieków komunalnych. Według ustaleń trwającej kontroli, spowodowało to zaburzenie w pracy oczyszczalni skutkujące wprowadzeniem nieoczyszczonych ścieków do odbiornika. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie skierował wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekazując informację o wstępnych ustaleniach.

Śledztwo w sprawie zatrucia rzeki Wkry prowadzi mławska policja, która jest na etapie przesłuchań świadków zdarzenia oraz pracowników oczyszczalni ścieków.

Po kilku dniach od zrzutu nieczystości do rzeki Wkry, władze gminy Pomiechówek dokonały badania jakości wody w rzece na terenie Pomiechówka. Wyniki nie wskazały już zagrożenia dla osób odpoczywających nad rzeką.

Zrzut szamba do rzeki Wkry

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.