Wojsko wyremontowało zabytkowy budynek cerkwi w Kazuniu

Na terenie jednostki wojskowej w Kazuniu znajduje się zabytkowy budynek dawnej cerkwi prawosławnej. W lipcu 2014 roku budynek wpisano do rejestru zabytków. Obecnie Stołeczny Zarząd Infrastruktury zakończył naprawę i zabezpieczenie przed dalszą degradacją poprzez przeprowadzenie remontu i rekonstrukcję do pierwotnego kształtu.

Przeprowadzony remont został zrealizowany zgodnie ze sztuką konserwatorską oraz sztuką budowlaną w pełni wyczerpując planowany przez inwestora zakres, zgodny z projektem architektonicznym. Budynek cerkwi został zrekonstruowany w pierwotnym kształcie, zabezpieczając zabytek przed działaniem warunków atmosferycznych. Przeprowadzony remont miał w swoim zakresie remont dachu, odbudowę wież i kopuł, renowację ścian zewnętrznych i zabezpieczenie fundamentów – przekazał naszej redakcji płk Krzysztof Osowicki, szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury.

Prace remontowe nie obejmowały renowacji wystroju wnętrza budynku. Obecnie budynek w administrowanie został przekazany do 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.

Cerkiew w Kazuniu, stanowiąca integralny element założenia obronnego, jest w skali kraju unikalnym przykładem zachowanego obiektu sakralnego, związanego z twierdzą (tutaj Twierdzą Modlin) – ponadto w niezmienionym kontekście przestrzennym. Jest przy tym jedną z nielicznych cerkwi pułkowych, które przetrwały w oryginalnym – pomijając zniszczenia – kształcie ścian zewnętrznych. Zubożenie bryły, wynikające z usunięcia kopuły i wieży oraz zredukowanie gzymsu nie wpływało na ocenę zachowanych wartości. Na podstawie zachowanych przekazów ikonograficznych możliwa była rekonstrukcja utraconych elementów architektury. Obiekt, który przed stu laty był niepożądanym znakiem panowania zaborcy, obecnie stanowi cenne świadectwo historii oraz ślad wielokulturowości społeczeństwa ziem dawnej Rzeczpospolitej. Cerkiew jest położona na terenie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją z 29 listopada 1966 roku, obejmującą prawną ochroną fortyfikacje Przedmościa Kazuńskiego (inaczej Przyczółka Mostowego), będącego częścią Twierdzy Modlin.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.