Wyjazdowa lekcja historii

25 marca 2014 roku odbyła się wycieczka pt. „Świątynie różnych wyznań”. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 1abc i 2a Gimnazjum w Modlinie Twierdzy pod opieką nauczycielek: Mirosławy Pajek, Jolanty Stępińskiej i Elżbiety Kutry.
Celem wyjazdu było poznanie kultury mniejszości religijnych występujących w Polsce. Młodzież zwiedzała świątynie różnych wyznań: meczetu muzułmańskiego, żydowskiej synagogi, zboru ewangelickiego i cerkwi prawosławnej.
Pierwszym punktem wycieczki było odwiedzenie meczetu przy ulicy Wiertniczej 103 w Warszawie. Jest obecnie jednym z czterech wolno stojących, czynnych meczetów w Polsce. Meczet ten, nie jest typowym muzułmańskim domem modlitwy, lecz adaptowaną w 1993 roku willą na Wilanowie. W jej pomieszczeniach mieszczą się również siedziby islamskich instytucji kulturalnych oraz biura Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej. O zwyczajach panujących w islamie opowiadał nam imam pochodzący z Syrii.
Kolejną odwiedzaną przez nas świątynią była żydowska Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków w Warszawie. Uczniowie dowiedzieli się, że jest to jedyna czynna przedwojenna synagoga w Warszawie, która przetrwała II wojnę światową. To główna synagoga Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, w której urzęduje naczelny rabin Polski.
Następnie uczniowie udali się zboru ewangelickiego wyznania reformowanego działającego w Warszawie i wchodzący w skład Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Proboszczem parafii jest obecnie pastor Michał Jabłoński.
Cerkiew prawosławna z drugiej połowy XIX wieku była ostatnią świątynią, którą odwiedzili uczniowie. Sobór metropolitalny Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny przy Alei „Solidarności” w Warszawie to obiekt w stylu bizantyńsko-rosyjskim wzniesiony na potrzeby rosnącej społeczności rosyjskiej osiedlającej się w rejonie dzisiejszej Pragi Północ, a także w celu utrwalenia obecności architektury rosyjskiej w zabudowie Warszawy. Jest jedną z dwóch wolno stojących prawosławnych świątyń w Warszawie, które nie zostały zniszczone lub zaadaptowane na inne cele. To główna cerkiew Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwa odprawia w nim metropolita warszawski i całej Polski zwierzchnik Kościoła Sawa.
Przewodnik biura HORN wyczerpująco przybliżył nam historię i zwyczaje zwiedzanych świątyń, a także historię licznych obiektów Warszawy.
Wycieczka okazała się niezwykle pouczającą i ciekawą lekcją historii.

autor: ZS w NDM-MT

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.