Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Wywiad z Anną Maliszewską kandydatką na Wójta Gminy Czosnów

Anna Maliszewska – bezpartyjna kandydatka na stanowisko Wójta Gminy Czosnów jest mieszkanką gminy Czosnów, dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie i radną Powiatu Nowodworskiego dwóch kadencji. Działaczka społeczna, prezes Czosnowskiego Stowarzyszenia Kobiet, a prywatnie mama dwóch dorosłych córek, żona, miłośniczka zwierząt.

Pani Aniu, co skłoniło Panią, aby kandydować w wyborach samorządowych na stanowisko Wójta Gminy Czosnów?
Kandyduję na stanowisko Wójta Gminy Czosnów, ponieważ chcę pracować dla mojej gminy, intensywniej, rozwijać ją i zmieniać na lepsze. Pragnę służyć moim doświadczeniem i umiejętnościami. Chcę stworzyć gminę przyjazną mieszkańcom i bezpieczną, taką, w której wszyscy czują się dobrze, jak w domu. Mam dużo energii, pomysłów i zdolności, aby zrealizować wszystkie plany, poprawiać komfort życia mieszkańców i rozwiązywać ich problemy. Ważne jest, aby osoba, która obejmie stanowisko wójta dużo od siebie wymagała i współpracowała, zarówno z przyszłą radą gminy, ale też radą powiatu czy władzami województwa. Właśnie tak zamierzam działać, w zgodzie, wspólnie ponad podziałami, bo jedyną partią, z którą się w pełni identyfikuję jest Gmina Czosnów. Od zawsze jestem zaangażowana w sprawy społeczne i publiczne, inicjatywy obywatelskie i wynikające z aktualnych potrzeb. Od dłuższego czasu, moi przyjaciele, znajomi nakłaniali mnie, abym kandydowała na stanowisko Wójta. To również miało wpływ na moją decyzję, która ostatecznie była moim wyborem, głęboko przeanalizowanym i przemyślanym.

Czy uważa Pani, że posiadane przez Panią wykształcenie lub wiedza życiowa jest wystarczająca do sprawowania tego urzędu?
Ukończyłam wyższe studia magisterskie na kierunku „Menadżer i animator kultury” w WSP w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku „Zamówienia publiczne” w SGGW w Warszawie. Moje doświadczenie to ponad dwudziestoletnia praca na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie, to także odpowiedzialne zarządzanie budżetem, praca z ludźmi, pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jako radna powiatu i społecznik jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na tematy dotyczące funkcjonowania naszej gminy, oczekiwanych zmian i pomysłów na nowe. Dzięki temu znam problemy z jakimi borykają się mieszkańcy i wiem w jaki sposób te problemy rozwiązywać. Program przeze mnie przygotowany odpowiada właśnie na potrzeby mieszkańców gminy Czosnów. Od 2014 roku jestem radną powiatu nowodworskiego, w latach 2014 – 2018 pełniłam też funkcję członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego. W tym okresie nastąpiła znaczna poprawa sytuacji szkół powiatowych, wybudowane zostały warsztaty przy Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim, a także powstały boiska i siłownia w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmodernizowano oddziały szpitala nowodworskiego, przychodni oraz terenu wokół, a także wyremontowano budynek po dawnym internacie, w którym ma obecnie swoją siedzibę Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna i Środowiskowy Dom Samopomocy. Z pozyskanych środków zewnętrznych została wyremontowana droga z Czosnowa przez Dębinę. Ponadto jestem prezesem Czosnowskiego Stowarzyszenia Kobiet, które czynnie realizuje inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez te wszystkie lata zdobyłam ogromne doświadczenie i wiedzę życiową, aby skutecznie zarządzać Gminą Czosnów.

Czy uważa Pani, że w Gminie Czosnów potrzebne są zmiany?
Zmiana jest nieodłączną cechą nowoczesności, ważne aby ta zmiana była naprawdę dobra, spełniła oczekiwania i nadzieje. Każda zmiana służąca rozwojowi, poprawie jest potrzebna. Czasy się zmieniają, pojawiają się nowe technologie, rozwiązania, podejście do wielu spraw, zmieniają się także potrzeby mieszkańców. Trzeba za tymi zmianami nadążać i oferować nowe możliwości, rozwiązania.

Aby stworzyć sieć priorytetów zmian jakie należy wprowadzić w naszej gminie przeprowadziłam ankietę wśród mieszkańców, sołtysów i radnych. Należy też podkreślić, że to właśnie mieszkańcy w dużej mierze stworzyli mój program dla Gminy Czosnów na przyszłą kadencję jako kandydatki na stanowisko Wójta. Niezwykle ważne jest słuchanie opinii społecznej, dyskusja na różne tematy, szczególnie na te trudne, jak chociażby transport zbiorowy, bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona zdrowia. Równie istotne jest wyciąganie właściwych wniosków z tych rozmów, formułowanie celów i określonych działań. Dlatego deklaruję otwartość, a przede wszystkim ciągły dialog z mieszkańcami przy użyciu różnych narzędzi, tj. konsultacji społecznych, sondaży, ankiet, szczególnie w podejmowaniu ważnych dla naszej gminy sprawach. Tylko razem możemy wprowadzić oczekiwane zmiany, bo nie wystarczy poznać potrzeby, trzeba też wiedzieć w jaki sposób je zaspokoić, skąd pozyskać finansowanie, wsparcie.

Przeciwnicy polityczni zarzucają Pani brak niezależności, czy może się Pani do tego odnieść?
Byłam, jestem i zawsze będę niezależna. Udowodniłam to wielokrotnie, ludzie którzy mnie znają, którzy ze mną pracowali na różnych płaszczyznach wiedzą, że potrafię wiele wymagać, również od siebie, że mam swoje wizje, mam swoje zdanie i potrafię je wyrażać, ale umiem również słuchać argumentów przeciwnych. Kluczowa jest dla mnie umiejętność słuchania i budująca rozmowa. Nie działam raptownie, sprawy, zwłaszcza problematyczne, najpierw dokładnie poznaję, sprawdzam przepisy, przygotowuję się, poznaję stanowiska stron. Potrafię również walczyć o swoje przekonania, tak, jak w 2017 r. w sprawie protestu dotyczącego zakończenia współpracy gminy ze schroniskiem w Radysach, bardzo się w tą sprawę zaangażowałam, dokładnie się jej przyjrzałam i ostatecznie stanęłam po stronie protestujących mieszkańców. Nie należę też do żadnej partii i nigdy nie należałam. Na początku chciałam iść do wyborów ze swoim oddzielnym komitetem. Pan Wójt i Radni z dawnego Komitetu Centrum Samorządowe postanowili mnie wesprzeć, widząc i znając moje możliwości. Konsekwencją tego, po wielu rozmowach było stworzenie KWW Anny Maliszewskiej. Posiadam świetny zespół, doświadczonych, skutecznych i pełnych energii ludzi. Są więc w moim komitecie kandydaci na radnych (8 osób), obecni i byli samorządowcy, których doświadczenie i wiedza są bezcenne, ale też społecznicy – 7. Kandydatów, startujących po raz pierwszy. Moim atutem jest kapitał społeczny, ludzie, z którymi współpracuję od wielu lat przy okazji organizacji wydarzeń i wspólnych działań, ufamy sobie i doskonale się rozumiemy. Zbudowałam także świetne relacje z członkami dwóch komitetów startującymi do Rady Powiatu oraz jednym komitetem do Rady Gminy. Działamy na zasadach współpracy i partnerskich relacji. Mam własną wizję rozwoju i program, który przedstawiłam podczas spotkań z mieszkańcami naszej gminy. Umiejętność budowania relacji, współpracy, opartej na słuchaniu, rozmowie, ale też nie zatracaniu w tym siebie, nie nazwałabym brakiem niezależności tylko doświadczeniem, mądrością i dojrzałością, której niewątpliwie potrzeba, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za naszych mieszkańców i to jak będzie im się żyło w naszej gminie.

Pani Aniu, proszę krótko scharakteryzować główne założenia Pani programu wyborczego. Co zachciałaby Pani zaoferować mieszkańcom Gminy Czosnów po wygranych wyborach?
Mój program, program KWW Anny Maliszewskiej jest obszerny i bardzo ambitny. Jednocześnie zapewniam, że jest także realny do zrealizowania. Mam duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i będę z tego korzystać obejmując stanowisko wójta Gminy Czosnów. Chcę stworzyć gminę przyjazną mieszkańcom i bezpieczną, taką w której będziemy chcieli tu mieszkać, pracować, prowadzić działalność i odpoczywać.

Moimi priorytetami będzie, przede wszystkim rozwój komunikacji i infrastruktury drogowej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców naszej gminy, w tym dbanie o stan nawierzchni dróg, chodników. Jednocześnie chciałabym skierować działania na rozwój usług społecznych, tj.:
– ogólnodostępnej opieki zdrowotnej poprzez stworzenie nowoczesnego gminnego POZ z szerokim dostępem do podstawowej opieki, poradni specjalistycznych oraz programów profilaktycznych.
– wsparcia seniorów i młodzieży poprzez realizację odpowiednich programów, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie, wprowadzenie darmowych posiłków dla dzieci w szkołach, współpraca ze stowarzyszeniami, klubami, fundacjami, wsparcie kobiet czy ochrona zwierząt.
Bardzo ważna w życiu społecznym jest działalność kulturalna i sportowa, dlatego należy wybudować długo wyczekiwane Centrum Kultury i Sportu, w dużej części z pozyskanych środków zewnętrznych. Istotę rozwoju, integracji i aktywizacji poszczególnych sołectw stanowią inwestycje w takie obiekty jak: place zabaw, świetlice wiejskie, a więc miejsca spotkań w miejscowościach, w których brakuje tego typu obiektów.

Chcę, aby nasza Gmina była przyjazna mieszkańcom, dlatego będziemy rozmawiać, konsultować, pytać o zdanie, aby realizować realne potrzeby społeczne. Stworzymy referat ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, po to, żeby jak najszerzej skorzystać z nowych programów UE, pojawiających się szans na środki z funduszy zewnętrznych i rządowych.

W moim programie kluczowe miejsce zajmuje edukacja, inwestycje w oświatę, programy wspierające uczniów, rozwijające ich zdolności, umiejętności i pasje. Istotnym punktem jest również współpraca i wsparcie przedsiębiorców, rolników czy wypracowanie partnerskich relacji z KPN i PGW Wody Polskie, w trosce o przyrodę i mieszkańców.

Mój program wciąż rozwija się i jeśli pojawią się nowe pomysły, wnioski mieszkańców to znajdą się one w sferze celów, które będę starała się realizować w trakcie kadencji.
Szczegóły mojego programu przedstawiałam na 7. bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami naszej gminy.

Po więcej informacji o mnie, moim programie i kandydatach do rady gminy zapraszam na stronę internetową www.annamaliszewska.pl oraz na mój profil na facebooku.

Dziękujemy za rozmowę.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.