Gmina organizuje komunikację

Gmina Pomiechówek uruchamia komunikację lokalną obejmującą teren całej gminy. W marcu mieszkańcy terenów wiejskich dogodnie dojadą do centrum Pomiechówka. Bilet za złotówkę! Rok 2014 r. będzie przełomowym, jeśli chodzi o ofertę komunikacyjną na terenie gminy. W dniu 5 lutego br. ogłoszono przetarg na wykonywanie przewozu pasażerskiego w ramach regularnej zbiorowej komunikacji publicznej. Zakończenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy usługi pozwolą już w marcu wprowadzić projekt w życie. Już dziś wiadomo, że przewozy będą odbywały się w ramach czterech linii komunikacyjnych:

I linia: Wójtostwo-Stanisławowo-Wójtostwo (przez Stare Orzechowo, Nowe Orzechowo, Kikoły wieś, Czarnowo wieś, Pomiechówek)
II linia: Pomiechówek-Kosewko-Błędowo-Błędówko-Kosewko-Pomiechówek (przez Szczypiorno, Śniadówko, Pomocnię, Śniadówko)
III linia: Pomiechówek-Goławice Pierwsze-Pomiechówek (przez Goławice Drugie)
IV linia: Pomiechówek-Wymysły-Pomiechówek (przez Stanisławowo, Bronisławkę, Pomiechowo, Nowy Modlin, Kosewo, Cegielnię-Kosewo).

Bilet jednorazowy w obrębie jednej linii będzie kosztował 1 zł. Cena biletu miesięcznego
w obrębie jednej linii – 20 zł, w obrębie wszystkich linii - 30 zł. 

Grupami uprawnionymi, zgodnie z uchwałą rady gminy, do bezpłatnych przejazdów są:
1) dzieci do lat 5 oraz dzieci i młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia;

2) studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia;

3) emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.