Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej 10-19 Marca

Od dziś publikujemy cotygodniową kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej. Materiał przygotowała młodszy specjalista Małgorzata Wójcik. 

„Idzie wiosna ruszyły porządki”

Straż Miejska nasiliła w ostatnich dniach kontrole czystości w wyniku, których sporządzono 14 protokołów. Skontrolowano tereny przy ul. Fortecznej, Spacerowej (Carrefour), tereny PKP drogę wzdłuż działek „Pestka”, skarpę przy ul. Gen. Thommee, teren Media Expert od ul. Morawicza, ul. Maturzystów, teren wzdłuż ogrodzenia targowiska Manhatan, plac przy ul. Młodzieżowej, ul. Boczną, teren nowodworzanki, ul. Prądzyńskiego. Wyznaczono termin na doprowadzenie tych działek do porządku.

W wyniku zgłoszeń dotyczących zadymienia strażnicy dokonali trzech kontroli, dwie dotyczyły spalania w kotłowniach i jedna rozpalania ogniska, w dwóch przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości natomiast, co do ogniska osobę poinformowano o zakazie obowiązującym w naszym mieście.

Reagujemy także wobec właścicieli psów i w kilku przypadkach zastosowano pouczenia i zobowiązano do posprzątania po swoich pupilach.

Ponadto dziewięć osób zostało ukaranych  mandatami karnymi kredytowanymi za zaśmiecanie i nieprawidłowe parkowanie, dwie osoby zostały ukarane za chodzenie po torach.

Podjęliśmy 3 interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych, z których dwie osoby przekazano pod opiekę rodziny, a trzecia ze względu na zły stan zdrowia została przewieziona do tut Szpitala.

Niestety nadal zdarza się lekceważenie przepisów i właściwej oceny swojego postępowania w tym przypadku Pani kierująca stwierdziła cyt. „takie parkowanie przeszkadza tylko w Nowym Dworze i nie jest to żadne wykroczenie”.

W stosunku do dwóch osób sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu za niewłaściwe parkowanie oraz za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, osoby te odmówiły przyjęcia mandatu karnego.

Operatorzy monitoringu codziennie ujawniają nowe naruszenia porządku spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwe parkowanie oraz

oraz zakłócanie porządku publicznego,

dewastację oświetlenia w parku im. J. Wybickiego sprawcy tych czynów są rozliczani na bieżąco, a niektóre sprawy kierowane są do policji.

Straż Miejska na bieżąco realizuje program profilaktyki w szkołach i przedszkolach w tym \tygodniu odwiedziliśmy Publiczne Przedszkole nr 5 na Osiedlu Młodych gdzie omawiany był temat „Bezpieczny Internet”

Mł. spec. Małgorzata Wójcik