Łomna: Poświęcili nowy wóz ratowniczo – gaśniczy

We wtorek 3 maja odbyła się uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej.  Mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Łomnej, którą odprawiali ksiądz proboszcz Tadeusz Bazylewicz oraz wikariusz ksiądz Janusz  Figurski zainaugurowano uroczystości.

We mszy świętej wzięli udział strażacy z OSP Łomna, OSP Czosnów, OSP Krogulec, Wójt Gminy Czosnów – Antoni Kręźlewicz, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Katarzyna Kręźlewicz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski a także Rada Sołecka wsi Łomna: p. Hanna Zuch, p. Stefan Wawrzeniecki, p. Andrzej Łuszczewski oraz mieszkańcy parafii.

Po mszy na placu kościelnym odbyło się oficjalne poświęcenie nowego wozu bojowego. Następnie druhowie strażacy w kolumnie, na czele z naczelnikiem Pawłem Pawłowskim, uroczyście przemaszerowali do remizy strażackiej, w której odbył się poczęstunek, ufundowany przez Wójta Gminy Czosnów.

Aneta Sopińska