Lotnisko: Testy urządzeń do wykrywania materiałów radioaktywnych

W dniach 05-06 maja 2016 r. w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin odbyły się testy stacjonarnych urządzeń do wykrywania materiałów radioaktywnych.

Urządzenia zostały przekazane przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych w ramach Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie współpracy przy wykorzystaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi.

Nowoczesny sprzęt pozwoli na uzupełnienie dotychczasowego systemu kontroli radiometrycznej w placówce i będzie wykorzystywany w kontroli ładunków cargo, podczas kontroli na bramach wjazdowych do portu lotniczego oraz w przejściu pasażerskim dedykowanym dla pasażerów klasy biznes. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Głównej SG, zarządzającego Portem Lotniczym Warszawa – Modlin. Po przeprowadzonych testach sprzęt został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu a następnie w użytkowanie Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin.

zdjęcia Krzysztof Grzech