Modlin Twierdza: Barka z kontenerami płynie od Gdańska

W środowe popołudnie (26.04) rzeką Wisłą do Modlina Twierdzy przypłynęła barka wypełniona kontenerami. Na pokładzie barki znajdują się przedstawiciele Zarządu Gospodarki Wodnej oraz studenci.

Wyprawa ma charakter promocyjny oraz badawczy. Ten drugi aspekt polegał na zbieraniu danych na temat szlaku przez studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mają one wskazać zagrożenia dla prowadzenia żeglugi śródlądowej na tym odcinku Wisły, będą też przydatne przy opracowywaniu Studium Wykonalności dla Wisły i studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej w regionie.

Barka, która 19 kwietnia wyruszyła z Portu Gdańsk mierzy ponad 70 metrów. Jest złożona z pchacza oraz barki zładowanej dwudziestoma kontenerami. Jej rejs ma trwać 9 dni. W tym czasie pokonała ona odcinek Wisły z Gdańska do Warszawy liczący ok. 450 km. Miejscowości, w których gościła to Tczew (19 kwietnia), Grudziądz (20 kwietnia), Bydgoszcz (21-22 kwietnia), Solec Kujawski (22 kwietnia), Toruń (23 kwietnia), Włocławek (24 kwietnia), Płock (25 kwietnia) i dopłynęła do Modlina Twierdzy. Ostatecznie ma trafić do Warszawy 27 kwietnia. Powrót zajmie cztery dni, czyli tyle, ile realnie potrzeba na przebycie takiego odcinka.

Przedsięwzięcie jest elementem międzynarodowego projektu EMMA, którego celem jest zwiększenie świadomości o korzyściach, jakie niesie za sobą transport morski i śródlądowy.