Modlin Twierdza: Wykład o Papieżu i Mediach

Diakon stały Bogdan Sadowski, dziennikarz redakcji programów katolickich w telewizji publicznej, odwiedził parafię pw. św. Barbary w Modlinie Twierdzy gdzie wygłosił wykład pod tytułem „Papież a Media”.

Diakon w swoim wystąpieniu mówił o otwartości świętego Jana Pawła II na nowości medialne. Dużą życzliwością otaczał media i dziennikarzy. Mimo to papież ostrzegał też przed poważnymi zagrożeniami wiążącymi się z niewłaściwym lub nawet nieuczciwym wykorzystywaniem mediów.

Wielu odrzuca środki masowego przekazu mówiąc: telewizja kłamie. Tymczasem dla Jana Pawła II najważniejszym zdaniem z Biblii były słowa: „poznacie prawdę”. Czy w związku z tym można odrzucić lub obarczyć prasę, radio czy telewizję odpowiedzialnością za nieprawdziwy obraz rzeczywistości? Według nauczania papieskiego absolutnie nie, to są tyko narzędzia, same w sobie nie mają one wartości etycznej.

Papież wielokrotnie wzywał wiernych, aby byli świadomymi ludźmi, odpowiedzialnymi za swoje czyny, wizja człowieka zawarta w pierwszej encyklice „Redemptor hominis” wypływa z fundamentalnej prawdy że to Bóg powołuje każdego z nas i człowiek na to wezwanie odpowiada – podkreślił Bogdan Sadowski. Słuchaczom bardzo spodobał się wierszyk Marcina Brykczyńskiego zawierający w pigułce przesłanie tej encykliki:

W każdym z nas są drzwi do nieba,
Tylko je otworzyć trzeba.
Śmiało do nich trafić mogę,
Bo mi Chrystus wskazał drogę.