Modlitwy za zmarłego ks. kan. Edwarda Packa

Gdy tylko wieść o śmierci księdza kanonika Edwarda Packa dotarła do parafian, społeczność wiernych zaczęła gromadzić się w kościele na wspólnej modlitwie. Wieczorem odprawiona została msza święta za zmarłego kapłana.

Wierni w Modlinie Starym 28 sierpnia zebrali się w kościele parafialnym o godzinie 20 aby pożegnać swojego pierwszego proboszcza. Uroczystej Mszy przewodniczył ks. kan. Andrzej Redmer obecny proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe oraz dziekan dekanatu zakroczymskiego. Homilie wygłosił ks. prał. Daniel Brzeziński pochodzący z modlińskiej parafii.

Również w Modlinie Twierdzy parafianie pożegnali pierwszego proboszcza, który uruchomił kaplicę w wojskowej Twierdzy Modlin. Mszy pożegnalnej przewodniczył ks. kan. Andrzej Redmer a homilię wygłosił proboszcz parafii św. Barbary ks. kan. Janusz Nawrocki.

15