Nasielsk: Relikwie św. Jana Pawła II w Domu Pomocy Społecznej

To „Ojciec Święty opiekuje się tym miejscem i jego mieszkańcami, a wierni w sposób szczególny czczą swojego patrona – św. Jana Pawła II – poprzez korzystanie z Jego skutecznego wstawiennictwa w wypraszaniu łask. Od ponad 10 lat kapłani posługujący w kaplicy, dyrektor i personel, biorąc za wzór Ojca Świętego, służą ludziom chorym i cierpiącym. A słowa papieża: »Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, człowiek, który wzrusza się nieszczęściem bliźniego…«, wyryte na frontonie domu, przyświecają ich pracy i posłudze” – napisała dyrektor Agata Nowak w piśmie do kard. Stanisława Dziwisza, prosząc o relikwie św. Jana Pawła II.

Mszy św. w 10. rocznicę nadania placówce imienia papieża Polaka przewodniczył bp Mirosław Milewski, który wprowadził relikwie św. Jana Pawła II. – Dokładnie 10 lat temu przesłaniem waszej działalności stały się słowa naszego wielkiego rodaka: „Służ życiu – każdemu ludzkiemu życiu”. Możemy dziś dodać – zwłaszcza życiu, które jest jakby ukrzyżowane ciężką, nieuleczalną chorobą, trudnościami fizycznymi, niezrozumieniem ludzkim i brakiem akceptacji społecznej – mówił w kazaniu bp Mirosław Milewski.

Jak zauważył ksiądz biskup, osoby chore w szczególny sposób mogą z bliska patrzeć na świętego papieża. – Swoje życie możecie porównać z życiem św. Jana Pawła II. Jak napisała jedna z mieszkanek tego domu, pani Magdalena Pietrzak, w swoi wierszu, wasz czcigodny patron sprawił, że macie potrzebę „bycia lepszymi dla ludzi i świata” – mówił bp Mirosław.

W akcie zawierzenia bp Milewski oddał w opiekę św. Jana Pawła II mieszkańców i personel nasielskiego DPS-u. – Św. Janie Pawle, w Tobie Bóg ukazał piękno i godność człowieka, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Naucz nas, jak być człowiekiem dla Boga i drugiego człowieka. Współpracując z łaską chrztu świętego, nieustannie realizowałeś powołanie do świętości. Pomóż nam, byśmy i my przyjęli i realizowali to najważniejsze Boże wezwanie. Święty Janie Pawle, Tobie zawierzamy szczególnie ludzi chorych i cierpiących, starców; bądź orędownikiem dla nas wszystkich!

Święty Janie Pawle II, byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież, gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umierałeś. Tym bardziej pozostaniesz bliski teraz w tych świętych relikwiach, będziesz zawsze naszym Bratem, naszym kochanym Ojcem Świętym. Tobie się zawierzamy. Ufamy w miłosierdzie Boże i moc Twej ojcowskiej modlitwy – odczytał słowa aktu oddania bp Milewski.

Na zakończenie Eucharystii zgromadzeni mieszkańcy, personel oraz goście ucałowali relikwie św. Jana Pawła II. Następnie mieszkańcy Domu przy udziale terapeutów przedstawili spektakl pt. „Iskierka”, który zawierał tekst św. Jana Pawła II oraz nawiązywał do przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia.

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku im. św. Jana Pawła II jest całodobową placówką terapeutyczno-opiekuńczą, w której przebywa stu psychicznie chorych mieszkańców.

/Gość Płocki/

TAGI: