Nowy Dwór Maz: Wydłużą perony kolejowe

Przebudowane w ramach modernizacji magistrali E65 perony w Nowym Dworze Mazowieckim są za krótkie – orzekły PKP PLK i planują wydłużenie miejsc oczekiwania podróżnych.

Stacja Nowy Dwór Mazowiecki otrzymała nowe perony w roku 2008, w związku z jednym z pierwszych etapów przebudowy magistrali kolejowej pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Niestety, dzisiejsza długość peronów (200 metrów) sprawia, że zatrzymania na stacji dłuższych pociągów TLK są trudne – ponieważ część wagonów pozostaje poza stacją. Dlatego PKP PLK właśnie rozpisały przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wydłużenia peronów i częściowej przebudowy stacji. W zależności od wariantu wybranego przez PKP PLK – po wykonaniu prac perony mają mieć albo 300, albo 400 metrów.

Wiaty będą podobne do istniejących
Dokumentacja projektowa swoim zakresem powinna obejmować wydłużenie istniejących peronów w takiej samej technologii, w jakiej zbudowano je blisko 10 lat temu, dostosowanie peronów do nowych wymagań oznakowania, nawierzchni i małej infrastruktury, budowę nowych wiat peronowych w technologii identycznej jak istniejące, przebudowę sieci trakcyjnej i przesunięcie rozjazdów.

Cena stanowi jedynek kryterium udzielenia zamówienia. Termin otwarcia ofert w przetargu na projekt ustalono na 14 czerwca.

/PJ/