Nowy Dwór Maz: Zebrano ponad 4 tysiące kilogramów żywności

W Nowym Dworze Mazowieckim jak co roku prowadzona była akcja Świątecznej Zbiórki Żywności. Podczas tegorocznej zbiórki mieszkańcy przekazali nieco mniej żywności niż w roku poprzednim. Mimo wszystko 500 paczek przed świętami trafi do najbiedniejszych mieszkańców.

W tym roku łącznie zebrano 4.332 kilogramów produktów. W organizację akcji zaangażowani byli wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Zespołu Placówek Edukacyjnych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki oraz rekonstruktorzy z Roty Strzelczej Prywatnego Zaciągu Imć Franciszka.

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 500 paczek trafi do osób potrzebujących, którym specjalne talony przekaże Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.