W sobotę w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Zjazd Delegatów na Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Delegaci wybrali nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W zjeździe udział wziął druh Zbigniew Kaliszyk z Zarządu Głównego ZOSP RP.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, Magdalena Biernacka – starosta nowodworski i Paweł Calak – wicestarosta, Leszek Smuniewski – komendant powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowiecki z zastępcą Mariuszem Wyszyńskim.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z 5-letniej kadencji. Obecnie w strukturach OSP na terenie powiatu zrzeszonych jest 499 członków z czego w minionej kadencji 250 przeszło kurs podstawowy a 105 kurs techniczny zaś 21 kurs ratownika wodnego. Jednostki dysponują 44 pojazdami pożarniczymi oraz 2 quadami. W okresie ostatnich 5 lat powstała nowa jednostka OSP Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy oraz reaktywowana została OSP Goławice Pierwsze w gminie Pomiechówek. Zarząd przyłączył się do akcji „otwartych strażnic” oraz organizacji zawodów pożarniczych.

Delegaci podjęli również uchwałę w której wyrazili podziękowanie:
1) wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych i działaczom Związku za realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo oraz za rozwijanie społecznych inicjatyw dla dobra swojego środowiska, a co za tym idzie kraju.

2) wszystkim przyjaciołom i sympatykom ruchu ochotniczego pożarnictwa za pomoc W rozwiązywaniu codziennych problemów.

3) działaczom i ogniwom samorządu za współpracę, pomoc w zapewnieniu warunków dla funkcjonowania OSP i Związku.

Zebrani poinformowani zostali o kandydatach do Zarządu Powiatowego, oddelegowanych przez jednostki OSP. Zgodnie ze statutem do zarządu zaproponowano również 2 osoby z poza kandydatów. Delegaci jednogłośnie poparli kandydatury.

 

Zarząd Powiatowy

Prezes – dh Andrzej Hiszpański
I Wiceprezes – dh Jacek Tuka – OSP Krogulec
II Wiceprezes – dh Daniel Jeszke – OSP Nowy Dwór Mazowiecki
Sekretarz – dh Mariusz Torbus – OSP Ratownictwo Wodne
Skarbnik – dh Andrzej Krawczak – OSP Leoncin
Członek Prezydium – dh Piotr Rudnicki – OSP Goławice Pierwsze
Członek Prezydium – dh Piotr Serwatka – OSP Trębki Nowe
Członek Prezydium – dh Andrzej Sosnowski – OSP Cieksyn

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh Marek Chojnacki – OSP Czosnów
Sekretarz – dh Andrzej Owocki – OSP Pomiechówek
Członek – dh Grzegorz Tomaszewski – OSP Zakroczym

Kandydatem do Zarządu Wojewódzkiego został dh Mariusz Torbus (OSP RW) a delegatem na zjazd dh Kazimierz Drabik (ZG ZOSP RP). Z ciepłymi słowami do druhów zwróciła się starosta Magdalena Biernacka oraz komendant powiatowy Leszek Smuniewski.


/Marek Karpowicz/

Dodaj komentarz

Zobacz również