Stare Pieścirogi: Ćwiczenia Ratownicze „Narew 2017”

W piątek (29.09) na terenie rozlewni gazu płynnego Wasbruk w Starych Pieścirogach gmina Nasielsk, odbyły się ćwiczenia sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu nowodworskiego. Ćwiczenia były elementem dwudniowych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Narew 2017”, organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starosty Nowodworskiego.

Z uwagi na fakt, że rozlewnia gazu Wasbruk jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, scenariusz ćwiczeń przewidywał rozszczelnienie instalacji napełniania zbiornika głównego LPG wskutek ataku powietrznego. Zgodnie z założeniami do ćwiczeń z uszkodzonej instalacji wydobywał się gaz, a dwie osoby zostały poszkodowane, w tym jeden z pracowników rozlewni. W ćwiczeniach brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, jednostki OSP w ramach KSRG z gminy Nasielsk oraz Powiatowy Pluton Ratowniczy „Pożar Fabryka”. Na ćwiczenia przybyli liczni goście w charakterze obserwatorów, w tym między innymi Wicestarosta Nowodworski, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin oraz Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

foto: M. Brodowski