W ramach prowadzonych zajęć doskonalenia zawodowego dla strażaków ochotników z terenu powiatu nowodworskiego w dniach 23.10, 30.10, 6.11 (soboty) odbyły się zajęcia z zakresu taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej obecnych na danej zmianie służbowej.

W ćwiczeniach druhowie z OSP używali sprzętu będącego na wyposażeniu ich samochodów. Miejscem ćwiczeń była Baza Szkolenia Poligonowego oraz Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. Łącznie przez trzy soboty przeszkolonych zostało 72 druhów.

W ramach odbytych ćwiczeń strażacy-ochotnicy mieli możliwość doskonalenia technik operowania prądami wodnymi podczas gaszenia pożarów wewnętrznych. Zgodnie z przyjętym planem ćwiczeń przypomniano aspekty związane z zasadami przeszukiwania przestrzeni zadymionych w celu odnalezienia osób zaginionych, zasady oddymiania, współpracy w rocie oraz sposoby ewakuacji osób poszkodowanych.

Dużym atutem organizowanych szkoleń była dostępność kontenera dymowo-rozgorzeniowego będącego na wyposażeniu Bazy Szkolenia Poligonowego oraz Innowacji Ratownictwa SGSP. Dzięki temu strażacy-ochotnicy mogli odbyć ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, gdzie można było bez przeszkód zadymić wnętrze kontenera, podać prądy wody jak również zaobserwować skuteczność przyjętego wariantu oddymiania.

Zobacz również