Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w 2023 roku

Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podlegają komisariaty w Czosnowie, Pomiechówku i Nasielsku oraz posterunki w Zakroczymiu, Leoncinie i Modlinie. Na koniec grudnia zatrudnionych było 173 policjantów.

W 2023 roku podczas otwarcia Posterunku Policji w Leoncinie awansowanych na wyższy stopień służbowy zostało 31 policjantów z terenu całego powiatu.

Powiatowe obchody Święta Policji i otwarcie Posterunku w Leoncinie

7 kategorii przestępczości uciążliwych społecznie

W minionym roku w 7 kategoriach przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie odnotowano 455 zdarzeń w tym:
– Kradzież – 253
– Kradzież z włamaniem – 77 
– Kradzież samochodu – 25
– Uszczerbek na zdrowiu – 15 
– Rozbój – 6 
– Uszkodzenie mienia – 75 
– Bójka, pobicie – 4 

Łącznie wszystkich zdarzeń odnotowano 1965 a wykrywalność wyniosła 65%. W tym było 66 zdarzeń związanych z przestępczością narkotykową.

Spraw o wykroczenia przyjęto 2032. W 353 przypadkach skierowano wnioski do sądu o ukaranie sprawców wykroczeń. 127 wniosków skierowano również do sądu rodzinnego i nieletnich. Ujawniono 20 czynów karalnych, których dopuściło się 17 nieletnich.

Służby Patrolowe

W 2023 roku odbyto 11.372 służby patrolowe oraz 2.305 służb ochodowych. W ramach podejmowanych interwencji sporządzono 211 tzw. Niebieskich Kart związanych z przemocą. 422 osoby zostały zatrzymane za różnego rodzaju przestępstwa a w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych osadzono 927 osób.

Podjętych zostało 8693 Interwencji z czego 1975 to były interwencje pilne, gdzie średni czas dojazdu wyniósł 7minut i 45 sekund. Pozostałe 6718 to interwencje zwykłe, gdzie średni czas reakcji na zdarzenie wyniósł 19 minut i 43 sekundy.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim posiada 23 radiowozy zarówno oznakowane jak i cywilne. Po 6 pojazdów znajduje się w komisariatach w Nasielsku i Czosnowie. 3 pojazdy są na wyposażeniu komisariatu w Pomiechówku i posterunku w Zakroczymiu. Łącznie na terenie powiatu jest 41 radiowozów. 

Wypadki i Kolizje

Na terenie powiatu nowodworskiego odnotowano 29 wypadków drogowych w wyniku których śmierć poniosło 5 osób a 39 zostało rannych. Odnotowano również 1052 kolizje i jest to w ciągu 2 lat prawie 90% spadek ilości tego rodzaju zdarzeń. Niestety funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 34 osoby w stanie nietrzeźwości, które wsiadły za kierownicę i kierowały pojazdem. 9 osób zostało ujawnionych jako kierujący w stanie po użyciu alkoholu. 37 rowerzystów prowadziło jednoślad w stanie nietrzeźwości a 40 w stanie po użyciu alkoholu.

Profilaktyka społeczna

W 2023 roku policjantki zajmujące się profilaktyką odbyły 214 spotkań z młodzieżą w szkołach i przedszkolach oraz na różnego rodzaju piknikach. 100 razy zorganizowane zostały również spotkania z pedagogami.

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji zamieszczono 551 komunikatów. Informacje o działaniach nowodworskiej policji można znaleźć w naszym portalu

O służbie w policji z uczniami nowodworskich szkół

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.