Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Powiatowe obchody Święta Policji i otwarcie Posterunku w Leoncinie

W piątek (21.07) do użytku została oddana nowa siedziba Posterunku Policji w Leoncinie. Pozwoli to znacznie podwyższyć komfort pracy policjantów i pracowników Policji oraz zapewnić odpowiednie warunki do przyjmowania mieszkańców. W uroczystości wzięli udział Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki insp. Konrad Chmielewski, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji współpracujących z nowodworską policją.

Wczoraj o godz. 12:00 przed nowym budynkiem Posterunku Policji w Leoncinie odbył sie uroczysty apel, z okazji powiatowych obchodów święta policji, zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, bowiem była to doskonała okazja do oficjalnego oddania do użytkowania nowej siedziby Posterunku Policji w Leoncinie. Meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji złożył dowódca uroczystości podkom. Adamczyk.

Gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. W swoim wystąpieniu zauważył, że Posterunek Policji w Leoncinie to bardzo ważne miejsce na mapie powiatu nowodworskiego, a jego budowa jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tej gminy. Komendant Stołeczny Policji wyraził przekonanie, że otwarcie nowej siedziby wpłynie niewątpliwie na komfort życia i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Leoncin. Nadinsp. Paweł Dzierżak podziękował wszystkim za dobrą współpracę i zaangażowanie, które przyczyniły się do powstania nowego Posterunku. Przekazał również słowa uznania i gratulacje dla policjantów i pracowników Policji z okazji uroczystych obchodów Święta Policji.

Głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma. Podziękował on wszystkim osobom, które przyczyniły się do odtworzenia nowej siedziby Posterunku, a w szczególności Wójtowi Gminy Leoncin Panu Adamowi Krawczakowi, który przekazał działkę o powierzchni 0, 143 h, gdzie posadowiony jest Posterunek Policji w Leoncinie. Z okazji odbywającego sie tego dnia Święta Policji, Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za trud i zaangażowanie podczas codziennej pracy oraz pogratulował mianowanym tego dnia funkcjonariuszom.

Akty mianowania wręczył policjantom Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafała Trzaskoma. Tego dnia na stopień podinspektora Policji został mianowany I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim nadkom. Zbigniew Prusinowski. W korpusie aspirantów Policji na wyższy stopień służbowy zostało mianowanych 15 policjantów, w korpusie podoficerów Policji 14 policjantów, w korpusie szeregowych 1 policjant.

Następnie Komendant Stołeczny Policji wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Dworze Mazowieckim wręczyli Kierownikowi Posterunku Policji w Leoncinie symboliczny klucz do nowej siedziby, którą chwilę później poświęcili księża Jacek Kuziel i Andrzej Bołbot. Asp. szt. Anna Rochowicz złożya meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi o objęciu obowiązków na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Leoncinie.

Do podziękowań oraz życzeń satysfakcji z nowo oddanego budynku oraz z okazji obchodów Święta Policji przyłączył się również w swoim wystąpieniu Pan Michał Prószyński- Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski oraz Pan Adam Krawczak Wójt Gminy Leoncin.

Nowa siedziba Posterunku Policji w Leoncinie jest pierwszą jednostką w Garnizonie Stołecznym, która została wybudowana metodą modułową. Powstała na dotychczas niezabudowanej działce przekazanej Komendzie Stołecznej Policji w drodze darowizny od gminy Leoncin.

Budynek ma ponad 171 m² powierzchni zabudowy (ponad 143 m² użytkowej) z kompleksową infrastrukturą techniczną przystosowaną pod kątem teleinformatycznym do realizacji zadań. Dodatkowo posiada wiatę z miejscami parkingowymi na dwa pojazdy, na dachu której zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. Został podzielony na dwie strefy funkcjonalne: ogólnodostępną oraz ograniczonego dostępu.

Projekt zakłada powierzchnię biurową przygotowaną dla 8 osób. Swoje obowiązki na nowej przestrzeni obejmą: kierownik jednostki, funkcjonariusze i pracownicy. Oprócz tego w budynku znalazły się pomieszczenia magazynowe, socjalne, techniczne i higieniczno-sanitarne. Co istotne zarówno część dla interesantów, jak i pozostałe pomieszczenia budynku zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja została wybudowana w formule „zaprojektuj – wybuduj”, przy wykorzystaniu technologii budownictwa modułowego, z pieniędzy pozyskanych w ramach Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. Jej koszt zamknął się w kwocie ponad 4 milionów 623 tysięcy złotych.

Nowy obiekt przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności Policji, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i obywateli.

podkom. Joanna Wielocha

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.