Anna Maliszewska zaprzysiężona na stanowisko Wójta Gminy Czosnów

Gmina Czosnów wkracza w bardzo ważny czas, czas zmian, zamknięcia pewnej epoki i początek nowej. Po 34 latach bowiem został wybrany nowy Wójt, który wspólnie z Radą poprowadzi naszą społeczność przez meandry codzienności. Ważne jest również to, że zwyciężyła Kobieta pełna pasji, społeczniczka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, od lat działająca z ludźmi i dla ludzi. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie, Radna Powiatu Nowodworskiego II kadencji, Prezes Czosnowskiego Stowarzyszenia Kobiet, inicjatorka wielu przedsięwzięć aktywizujących społeczność Gminy Czosnów, Powiatu Nowodworskiego i Mazowsza, animatorka czosnowskiej kultury, działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt to tylko niektóre funkcje pełnione przez Panią Annę Maliszewską.

Zatem 7 maja 2024 r. w Czosnowie odbyła się I sesja IX kadencji (2024-2029) Rady Gminy Czosnów. Pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez p. Joannę Oliwę – Komisarza Wyborczego. Otwarcia sesji, przywitania zebranych i poprowadzenia I części dokonał Radny Senior Antoni Kręźlewicz.

Następnie p. Małgorzata Orlikowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pogratulowała i wręczyła zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Czosnów i Radnych Rady Gminy Czosnów. Przed podjęciem pracy na stanowisku, Wójt Gminy składa ślubowanie, podobnie Radni Gminy. Dlatego też, zaraz po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze odbyło się uroczyste zaprzysiężenie.

Ślubowanie złożyli p. Anna Maliszewska – Wójt Gminy Czosnów i Radni w składzie:
ARTUR ABRAMCZYK
KRZYSZTOF BRĘGOSZEWSKI
JAROSŁAW FRANIEWSKI
IWONA GRZYMAŁA
WIKTOR GUBA
AGNIESZKA KACPERSKA
BARBARA KONOPACKA
AGNIESZKA KOWALEWSKA
ANTONI KRĘŹLEWICZ
KATARZYNA KWAŚNIEWSKA
MAGDALENA PIETRACZYK
ALICJA PISKORSKA
NATALIA PRZYCHODZKA
RENATA SKARBEK-KYDD
EMIL WRÓBLEWSKI

Był to uroczysty i najbardziej oczekiwany moment. Radny Senior odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a każdy Radny ze wzruszeniem wypowiadał słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”, zgromadzeni w powadze chwili, czuli, że właśnie są świadkami historycznego wydarzenia.

Jednak najważniejszym punktem sesji było zaprzysiężenie na stanowisko Wójta Gminy Czosnów p. Anny Maliszewskiej. Złożyła ona przed Radą Gminy w obecności Sołtysów, Dyrektorów jednostek podległych, Rodziny i zaproszonych gości przysięgę: „Obejmując urząd gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”

Akt ślubowania zakończył proces obejmowania mandatu przez wyłonionych w wyborach kandydatów i od tego momentu rozpoczęło się pełnienie przez nich obowiązków.

Pani Anna Maliszewska podkreśliła ważność i doniosłość tego dnia, podziękowała wszystkim, którzy obdarzyli ja zaufaniem i pomogli odnieść zwycięstwo. Szczególne słowa skierowała do tych, którzy oddali swój głos na Komitet Wyborczy Wyborców Anny Maliszewskiej, rodzinie, najbliższym, sztabowi wyborczemu za zaangażowanie i wsparcie.

Pani Wójt swoje przemówienie rozpoczęła od cytatu zaczerpniętego z książki Małgorzaty Musierowicz: „Na to, kim jesteśmy i czegośmy dokonali, składa się suma świateł i suma cieni, którymi obdarowali nas wszyscy ludzie, przesuwający się przez naszą drogę. Nikt, kto osiąga sukces, nie robi tego bez pomocy innych”.

Pani Wójt Gminy Czosnów zwracając się do zebranych podkreśliła, że: „Wdzięczność nadaje sens naszej przyszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra. Zmiana, która nas czeka, jest nieodłączną cechą nowoczesności. Ważne, aby ta zmiana była naprawdę dobra i spełniała oczekiwania i nadzieje. Trzeba za tymi zmianami nadążać i oferować nowe możliwości, rozwiązania, aby stworzyć sieć priorytetów zmian, jakie należy wprowadzić w naszej gminie”.

Pani Anna Maliszewska zwróciła uwagę na to, że dobro Mieszkańców Gminy Czosnów jest dla niej priorytetem i będzie dążyła do współpracy i realizacji programu, opracowanego na podstawie szerokich konsultacji społecznych. „Prowadziłam wiele rozmów z mieszkańcami, sołtysami i radnymi. (…) to właśnie mieszkańcy w dużej mierze stworzyli mój program dla Gminy Czosnów na kadencję 2024-2029. Niezwykle ważne jest słuchanie opinii publicznej, dyskusja na różne tematy, szczególnie na te trudne – transport publiczny, bezpieczeństwo Mieszkańców i ochrona zdrowia. Równie istotne jest wyciąganie właściwych wniosków z tych rozmów, formułowanie celów i określonych działań”.

Pani Anna Maliszewska jako Wójt zadeklarowała otwartość i „ciągły dialog z mieszkańcami, szczególnie w podejmowaniu trudnych i bardzo ważnych decyzji, bo nie wystarczy poznać potrzeby, trzeba też wiedzieć, w jaki sposób je zaspokoić, skąd pozyskać finansowanie i wsparcie”.

Ważnym aspektem sprawowania władzy przez nowego włodarza jest chęć współpracy „ze wszystkimi, bez względu na poglądy i sympatie”. Zatem współpraca z różnymi środowiskami wynika z założenia, że tylko zdolność do podejmowania działań grupowych przynosi wymierny sukces w osiąganiu wspólnych celów, rozwiązania problemów i tworzenia nowych rozwiązań.

Należy również zauważyć, że zaufanie społeczne zobowiązuje – jak mówiła Pani Wójt – „do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz całej gminy. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić wasze oczekiwania. Wierzę, że uda nam się zbudować dobre relacje i przestrzeń do wspólnego działania w imię wszystkich mieszkańców Gminy Czosnów.”

Sprawowanie funkcji wójta jest bez wątpienia wielkim wyróżnieniem, ale także wielką odpowiedzialnością. Tylko wspólne działania wszystkich mieszkańców Gminy Czosnów mogą rozwinąć naszą „małą Ojczyznę”.

W sesji inauguracyjnej uczestniczyli również rodzina, przyjaciele i znajomi p. Anny Maliszewskiej, a gratulacje nowej Pani Wójt złożyli, m.in.: p. Artur Ciecierski – Burmistrz Zakroczymia, Radne Powiatu Nowodworskiego – Katarzyna Kręźlewicz i Sylwia Jabłońska, Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego na czele z Prezes p. Haliną Choroś, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów, Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie – p. Piotr Rutkowski, Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – p. Marzena Boczek, Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie, lokalni przedsiębiorcy oraz Sołtysi.

Zgodnie z porządkiem obrad I sesji Rady Gminy Czosnów IX kadencji kolejnymi punktami było głosowanie przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną w składzie: Jarosław Franiewski, Agnieszka Kacperska, Wiktor Guba w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czosnów.

W wyniku tajnych wyborów jednogłośnie Przewodniczącą Rady Gminy Czosnów została p. Katarzyna Kwaśniewska, która pełniła również w poprzedniej kadencji tą funkcję. Następnie wybrano Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czosnów – p. Artura Abramczyka i p. Agnieszkę Kowalewską.

Pani Annie Maliszewskiej – Wójtowi Gminy Czosnów, Radnym Rady Gminy Czosnów życzymy owocnej pracy dla dobra naszej społeczności, dobrej energii w realizacji zadań, zdrowia i wprowadzania pozytywnej zmiany zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

Katarzyna Grabska-Gliwka

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.