Gruzinka i dwa podrobione greckie stemple

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin ujawnili w paszporcie należącym do 24-letniej Gruzinki podrobione stemple greckiej kontroli granicznej.

W ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Legionowa, funkcjonariusze z nowodworskiej placówki Straży Granicznej ujawnili, a następnie zatrzymali młodą Gruzinkę, która legitymowała się oryginalnym gruzińskim paszportem, w którym zamieszczone były dwie odbitki stempli greckiej kontroli granicznej. Stemple zupełnie odbiegały wyglądem od oryginalnych a do tego zawierały wpis długopisem przez osobę do tego nieuprawnioną. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami, Gruzinka oświadczyła, że podejrzane stemple zostały wykonane na terytorium Włoch przez nieznanego jej mężczyznę i miały w ten sposób uwiarygodnić dopuszczalny termin jej pobytu w strefie Schengen.

Wobec cudzoziemki wszczęto postępowanie w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk. tj. posłużenia się paszportem, wraz z zamieszczonymi przez osobę nieuprawnioną podrobionymi na wzór oryginalnych odbitkami stempli greckiej kontroli granicznej. Zatrzymana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, korzystając z prawa wynikającego z art. 335 § 1 i dobrowolnie poddać się karze 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem kary na okres próby 2 lat, przepadek zabezpieczonego dowodu rzeczowego oraz podanie wyroku do wiadomości publicznej – bez przeprowadzania rozprawy sądowej.

Dodatkowo, Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania Gruzinki do powrotu w terminie 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu cudzoziemki na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat. Po zakończeniu czynności administracyjnych kobieta została zwolniona.

Zobacz również