Lotnisko: Oszukały, że jadą do pracy

Dwie młode Ukrainki (27 i 25 lat), które nielegalnie przekroczyły granicę RP usłyszały zarzuty podstępnego przekroczenia granicy państwowej z Ukrainy do Polski wbrew przepisom.

Kobiety zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, kiedy to próbowały opuścić terytorium Polski drogą lotniczą z nowodworskiego lotniska. Cudzoziemki do kontroli okazały paszporty z wizami Polskimi wydanymi w celu wykonywania pracy. Posiadały także oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy u polskich pracodawców. Jednak jak się okazało nigdy do pracy się nie stawiły a pracodawcy anulowali wystawione oświadczenia. Cudzoziemki nie posiadały też powrotnych biletów lotniczych.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem wyłudzenia wiz, które cudzoziemkom służy jedynie do legalizacji pobytu na terytorium Schengen oraz w związku z uzasadnionymi wątpliwościami, co do zgodności deklarowanego celu pobytu na terytorium RP, obydwie kobiety zostały zatrzymane.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu obywatelek Ukrainy, zakończone poprzez wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 15 dni od dnia doręczenia decyzji. W decyzjach określono również o zakazie ponownego wjazdu cudzoziemek na terytorium RP na okres 6 miesięcy oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat, na wypadek, jeżeli cudzoziemki w terminie określonym w decyzji nie opuszczą terytorium RP lub przekroczą, bądź będą usiłowały przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa.

Następnie z uwagi na fakt przekroczenia granicy państwowej RP, wbrew obowiązującym przepisom przy użyciu podstępu, zostały wszczęte postępowania przygotowawcze a kobiety usłyszały zarzuty podstępnego przekroczenia granicy państwowej z Ukrainy do Polski wbrew przepisom w ten sposób, że w trakcie kontroli granicznej okazały funkcjonariuszowi Straży Granicznej paszport z wizą uprawniającą do wielokrotnego przekroczenia granicy w celu wykonywania pracy, mimo, że w rzeczywistości nigdy tej pracy nie podjęły i nie zamierzały podjąć, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 264§2 kk.

Ponadto starsza z kobiet dodatkowo usłyszała zarzut o popełnienie przestępstwa określonego w art. 13§1 kk w zw. z art.275§2 kk w zw. z art. 12 kk, z uwagi na fakt, że w swoim bagażu podręcznym usiłowała przewieźć samolotem linii Ryanair przez granicę z Rzeczypospolitej Polskiej do Królestwa Norwegii dokumenty stwierdzające tożsamość innych osób w postaci ukraińskich praw jazdy, którymi nie miała prawa wyłącznie rozporządzać.

Kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów i skorzystały z prawa do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Starsza z Ukrainek za popełnienie dwóch opisanych czynów została skazana na karę łączną 8 a młodsza 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata oraz obowiązek przestrzegania porządku prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zakończonych czynnościach procesowych cudzoziemki zostały zwolnione.

/Straż Graniczna/

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.