Lotnisko: Zatrzymani obywatele Ukrainy

Zatrzymaniem czterech obywateli Ukrainy zakończyła się wczorajsza (30.09) kontrola legalności pobytu cudzoziemców na nowodworskim lotnisku. Jak ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin ich cel podróży był inny niż deklarowany.

Cudzoziemcy po raz pierwszy do Polski wjechali w kwietniu 2015 roku na podstawie polskich wiz długoterminowych oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wystawionych przez polskiego pracodawcę z Konina. Pracę, do której przyjechali porzucili po dwóch miesiącach. Następnie nie posiadając uprawnień do poruszania się po strefie Schengen wyjechali do Szwecji gdzie zatrudnili się na budowie. Z uwagi na zbliżający się koniec terminu ważności wiz postanowili wrócić na Ukrainę, aby ponownie starać się o ich wydanie.

Niestety porzucając pracę u pracodawcy, który im wystawił oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i wyjeżdżając do Szwecji zmienili cel pobytu, jaki deklarowali ubiegając się o wydanie wiz. Czynem tym naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

Z uwagi na naruszenie obowiązujących na terytorium RP przepisów pobytowych, mężczyźni do czasu wydania stosownej decyzji administracyjnej zostali zatrzymani.

Dodaj komentarz