Modlin Twierdza: Uczcili 153. rocznicę Powstania Styczniowego

W niedzielny wieczór (24.01) w Modlinie Twierdzy odbyły się uroczystości upamiętniające 153. rocznicę Powstania Styczniowego. W programie obchodów był wykład, uroczysta Msza Święta oraz złożenie kwiatów w „Kaplicy Straceńców”.

Wykład o Powstaniu Styczniowym wygłosił dr Piotr Oleńczak. Wierni zebrani w kościele pw. św. Barbary, dowiedzieli się o historii powstania oraz egzekucjach, jakie miały miejsce w modlińskiej Twierdzy. Z informacji prelegenta wynika, że odkrył jeden z grobów powstańca styczniowego, który znajduje się na modlińskim Cmentarzu Fortecznym. Burmistrz Jacek Kowalski zapewnił o zapewnieniu należnej czci i zorganizowaniu pomnika dla powstańca.

Mszy świętej przewodniczył dziekan dekanatu zakroczymskiego ks. kan. Andrzej Redmer. Słowo Boże do wiernych skierował ks. kan. Janusz Nawrocki – proboszcz parafii w Modlinie Twierdzy.

Po uroczystej liturgii, odbył się wspaniały koncert patriotyczny w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego i Magdaleny Tunkiewicz.

W uroczystej procesji wierni wraz z kapłanami udali się do kaplicy w murach obronnych, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Po powrocie do kościoła, na wszystkich czekała smaczna grochówka.

W uroczystości udział wzięli burmistrz Jacek Kowalski, radna miejska Agnieszka Kowalska, radny powiatowy Zdzisław Szmytkowski, radny powiatowy Marcin Ozdarski, delegacja Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy z pocztem sztandarowym oraz Grupa Rekonstrukcyjna „Kampinos” oraz  Garnizon „Nowowilejka”.

Uroczyste obchody finansowane były z budżetu miasta oraz przez sponsorów prywatnych. Zabezpieczeniem obchodów zajęli się strażacy z OSP Ratownictwo Wodne i OSP Nowy Dwór Mazowiecki.

2 thoughts on “Modlin Twierdza: Uczcili 153. rocznicę Powstania Styczniowego

  1. Droga Redakcjo!
    Pan dr Piotr Oleńczak w swym bardzo dobrym wykładzie nie tyle poinformował o odkryciu grobu powstańca styczniowego bo od ładnych kilku lat są na cmentarzu fortecznym oznaczone groby dwóch weteranów powstania styczniowego. Jednym z nich jest por. Stanisława Słomka zmarły w 1932 roku, któremu zbudowano pomnik. Drugim z weteranów powstania styczniowego, który został pochowany na cmentarzu fortecznym jest por. Stanisław Lesiakowski, zmarły w 1939 tuż przed wybuchem II wojny światowej. Miejsce Jego spoczynku oznaczone jest metalowym krzyżem z tabliczką informującą, że jest to grób weterana powstania styczniowego z podaniem samego nazwiska a nadal brakuje nawet imienia. Tymczasem por. Stanisław Lesiakowski został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tymczasem wolna ponoć od 25 lat Polska nie jest w stanie godnie upamiętnić miejsca spoczynku swego Bohatera. Tym bardziej stanowi to wyrzut dla pana Burmistrza, który przewodzi tutejszemu samorządowi prawie od 16 lat i przez ten czas nie był w stanie jak dotąd zainteresować się tą sprawą. Z pewnością zbliżające się referendum w sprawie jego dowołania „zbliżyło” go nieco do tej sprawy. Koszt godnego upamiętnienia miejsca spoczynku Śp. por. Stanisława Lesiakowskiego, jak stwierdził w swym wystąpieniu dr Piotr Oleńczak jest porównywalny z kosztem zaproszenia jednej „gwiazdy” do naszego miasta. Czy władze miasta zdobędą się na taki wysiłek?

Dodaj komentarz