Nie podjęli pracy zgodnie z deklaracją

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali w Ząbkach w powiecie wołomińskim 4 obywateli Ukrainy. Mężczyźni nie podjęli pracy w miejscach deklarowanych na oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy.

Ukraińcy zostali wylegitymowani podczas działań mających na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Do kontroli okazali oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz paszporty z wizami uprawniającymi do wykonywania pracy. Oświadczyli jednak, że nie podjęli pracy w miejscach deklarowanych na oświadczeniach, ponadto nigdy nawet nie byli w tych miejscach. Funkcjonariusze potwierdzili ten fakt kontaktując się telefonicznie z pracodawcami, których dane figurowały w oświadczeniach. Pracodawcy oświadczyli, że żaden z wymienionych cudzoziemców nie zgłosił się do pracy oraz rezygnują z ich zatrudnienia. W związku z powyższym mężczyźni zostali zatrzymani na podstawie art. 394 ust. 1 w zw. z art. 302 ust.1 pkt 15 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj. cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium RP są niezgodne z deklarowanymi.

Z uwagi na fakt, że cudzoziemcy przekroczyli granicę RP wprowadzając funkcjonariuszy Straży Granicznej w błąd, co do deklarowanego miejsca podjęcia pracy, postawiono im zarzuty z art. 264 § 2 kk (przekroczenie granicy RP używając podstępu). Wszyscy przyznali się do zarzucanego czynu i poddali dobrowolnie karze od 3 do 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat, obowiązek przestrzegania porządku prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie próby oraz przepadek dowodu rzeczowego w postaci oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Ponadto w stosunku do cudzoziemców Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin w dniu 27.06.2016 r. wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z 15 dniowym terminem opuszczenia naszego kraju od dnia doręczenia niniejszych decyzji oraz orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP na okres 1 roku. W decyzjach został również orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat, na wypadek, jeżeli cudzoziemcy w terminie określonym w decyzji nie opuszczą terytorium RP lub przekroczą, bądź będą usiłowali przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa.

Po zakończeniu niezbędnych czynności administracyjnych cudzoziemcy zostali zwolnieni.

/Straż Graniczna/

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.