NOSiR zaprasza na Zimę w Mieście

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji jak co roku organizuje w ramach akcji Zima w Mieście zajęcia dla uczniów nowodworskich szkół podstawowych. Zapisy ruszają 2 stycznia a sama akcja potrwa od 15 do 19 stycznia podczas ferii zimowych. 

 1. CEL AKCJI
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków i właściwej opieki wychowawczej dzieciom
  • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży
  • Integracja dzieci nowodworskich szkół podstawowych
  • Promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
  • Szerzenie poprzez zajęcia sportowe wartości takich jak: praca w zespole, solidarność, tolerancja oraz stosowanie zasad fair-play
  • Uzupełnienie działań prowadzonych w ramach programu profilaktyki uzależnień
 2. TERMIN TURNUSU:
  • 15-19 stycznia 2024
  • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 na obiektach sportowych Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala sportowa ul. Sportowa 66, hala sportowa ul. Młodzieżowa 1). W turnusie dany uczestnik zostanie przydzielony do jednej z kilku, 15-osobowych grup, którą przez cały czas trwania turnusu będzie opiekować się przydzielony wychowawca/opiekun.
 3. PLANOWANE ATRAKCJE m.in.:
  • Gry zespołowe i indywidualne (siatkówka, tenis ziemny, tenis stołowy, boks itd.)
  • Zajęcia z animatorami
  • Zajęcia terenowe i Zabawy integracyjne
  • Wyżywienie (obiad dwudaniowy)
  • Wycieczka do Kasyna Oficerskiego oraz do Młyna Gąsiorowo.
 4. KOSZT
  • Turnus kosztuje 350 zł/dziecko. Z Nowodworską Kartą Familijną 175 zł. Płatność można dokonać on-line podczas zapisów lub w kasie pływalni NOSiR w godz. 8:00-16:00 po osobistym zapisie dziecka (dotyczy tylko osób posiadających Nowodworską Kartę Familijną!).
 5. ZAPISY
  • Zapisy rozpoczynają się 2 stycznia 2024 r. od godz. 18.00 przez stronę www.elektronicznezapisy.pl.
  • Zgłoszenia z kompletem uzupełnionych dokumentów (karta zapisu, komplet zgód i oświadczeń, legitymacja szkolna do wglądu) należy składać osobiście w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, pok. 105 (I piętro), w dniach od 3 stycznia 2024 r.  w godz. 8-16.00.
 6. DOJAZD
  • Organizator zapewnia dojazd uczestników na miejsce akcji tj. ul. Sportowa 66 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zbiórki i powroty z zajęć dla osób korzystających z autokaru zapewnionego przez organizatora będą się odbywać przy szkołach:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, ul. Bema 312.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 1.
  • Dokładne godziny zbiórek w wymienionych punktach zostaną podane na stronie internetowej NOSiR na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarzy obiektów i organizatora akcji.
  • Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnusu, a nieujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator akcji.
  • Uczestnicy mają obowiązek stawić się każdego dnia o godz. 8:00 w Nowodworskim Ośrodku Sporu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66 lub hali sportowej przy ul. Młodzieżowej 1 lub korzystając z transportu organizatora o ustalonej godzinie na wybranym przystanku.
  • Informacje o harmonogramie zajęć, przydziałach do grup oraz godzinach odjazdu autokaru organizatora z konkretnych przystanków będą podawane na stronie internetowej NOSiR oraz w mediach społecznościowych na Facebooku.

INSTRUKCJA DO ZAPISÓW:

Nie masz konta w portalu elektornicznezapisy.pl?

Wejdź na stronę https://elektronicznezapisy.pl, kliknij w prawym górnym rogu zielony przycisk „Załóż konto”.

Uzupełnij formularz wpisując swoje dane (rodzica) i załóż konto.

Co dalej?

Następnie na liście imprez znajdź – Półkolonie „Nowodworska zima w mieście”.
Kliknij „Zapisz się” i uzupełnij formularz.

Jakie imię i nazwisko oraz datę urodzenia wpisać w formularzu zgłoszeniowym?

Wpisz dane dziecka – uczestnika!

Przy czym dane kontaktowe – do rodzica (pod ten numer będziemy się kontaktować).

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.