Nowy Dwór Maz: Morcelator dla szpitala od Reckitt

Pod koniec sierpnia firma Reckitt, przekazała Nowodworskiemu Centrum Medycznemu, morcelator dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego.

Morcelator jest to instrument laparoskopowy do usuwania macic lub mięśniaków z laparoskopowego pola operacyjnego poprzez zmielenie tkanki i wydostanie na zewnątrz przez trokar morcelatora. Za pomocą tego sprzętu medycznego, który wprowadzany jest do jamy brzusznej przez 10-15 mm nacięcie skóry, możliwe będzie pocięcie każdego narządu czy zmiany chorobowej bez “rozcinania brzucha” pacjentki.

Zastosowanie tego specjalistycznego sprzętu endoskopowego (tzw. morcelatora) umożliwi, bez konieczności “rozcięcia” powłoki brzusznej na długości kilkunastu centymetrów, usuniecie np.:
➡ guza jajnika jedno lub obustronne,
➡ przydatków (jajnika wraz z jajowodem) jedno lub obustronne,
➡ wyłuszczonego mięśniaka lub mięśniaków macicy,
➡ macicy zmienionej mięśniakowato.

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego dziękuje firmie Reckitt za przekazany sprzęt.