Nowy Dwór Maz: Roczna odprawa policjantów

W poniedziałek (29.01) o godzinie 14.00, odbyła się odprawa roczna, podczas której nowodworscy policjanci podsumowali efekty pracy w 2017 roku. Prawie we wszystkich kategoriach przestępczych funkcjonariusze odnotowali w ubiegłym roku spadek. Mniej było przestępstw rozbójniczych, kradzieży, kradzieży z włamaniem, bójek, uszczerbku na zdrowiu i uszkodzeń rzeczy. W 2017 r. na terenie całego powiatu wzrosła również liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych, narkotykowych oraz korupcyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski, Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka wraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, prokuratorzy rejonowi z Nowego Dworu i Pułtuska, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza KPP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski podczas odprawy podsumował wyniki pracy policjantów w roku 2017 oraz omówił o cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym roku.

Komendant Powiatowy Policji monitoruje pod kątem bezpieczeństwa obszar o powierzchni 691 km2, który zamieszkuje blisko 79 000 osób. Każdego dnia w minionym roku nowodworscy policjanci podejmowali średnio 38 interwencji na dobę, w ciągu roku 29 224 razy badali stan trzeźwości, kontrolowali 29 002 uczestników ruchu drogowego. Zatrzymali 523 podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz 50 osób poszukiwanych listami gończymi.

Działania prewencyjne

W ubiegłym roku nowodworscy policjanci podjęli 14 029 interwencji. Najwięcej dotyczyło miejsc publicznych (12 924), interwencji domowych zaistniało 1105.W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonariusze sporządzili w ubiegłym roku 224 Niebieskich Kart.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2017r. odnotowano 59 wypadków (2016-57), 1247 kolizji (2016-1107). 137 kolizji zaistniało z powodu wtargnięcia zwierzęcia na drogę. W zdarzeniach drogowych śmierć poniosło 13 osób (2016-10), a 63 osoby zostały ranne (2016-64)

Efekty pracy pionu kryminalnego

Nowodworscy policjanci zanotowali znaczny spadek 7 głównych kategorii przestępstw (w 2016 r. – 619, w 2017 r. – 514), które to są uznawane przez społeczeństwo za najbardziej uciążliwe. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę:

– Przestępczość rozbójnicza – 2017 –8, 2016–11;
– Bojka i pobicie – 2017–12, 2016–17;
– Uszczerbek na zdrowiu – 2017-20-, 2016-24;
– Uszkodzenie rzeczy – 2017-81, 2016-95:
– Kradzież cudzej rzeczy – 2017-242, 2016-290;
– Kradzież z włamaniem – 2017-151, 2016-182;
– Kradzież samochodu – 2017-18, 2016-14,

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski w podsumowaniu wyników pracy za 2017 r. powiedział m.in., że główne cele działania nowodworskiej policji to poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca z samorządami, a przede wszystkim współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Te cele są możliwe do osiągnięcia poprzez skuteczne programy prewencyjne, wdrażanie coraz efektywniejszych form i metod działania i weryfikację już stosowanych.

Nie zabrakło również ciepłych słów ze strony zaproszonych gości, którzy jednogłośnie podkreślili, że profesjonalizm policjantów podległych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, pozwala na zapobieganie i skuteczne ściganie przestępczości na terenie powiatu nowodworskiego.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.