Nowy Dwór Maz: Ścieżka edukacyjno-ekologiczna przy starostwie

Przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim powstaje ścieżka edukacyjno-ekologiczna. Głównym celem stworzenia terenowej ścieżki edukacyjno – ekologicznej pn. „Aleja przyrodnicza miłośników powiatu nowodworskiego” jest zagospodarowanie terenu w taki sposób aby zaprezentować przyrodę jako zespół elementów i procesów tworzących system będący środowiskiem, w którym żyjemy.

Plac wokół budynku Starostwa Powiatowego stanowi ciekawy teren, który zostanie zagospodarowany zgodnie z możliwościami i uwarunkowaniami w sposób oddający charakter tego przedsięwzięcia. Walory nowo powstałej ścieżki będą mogli podziwiać wszyscy mieszkańcy powiatu, uczniowie szkół oraz osoby przybywające do urzędu. W skład ścieżki wchodzić będą następujące elementy: krzewy (m.in.: krzewy, kosodrzewiny, tawuły), krzewinki, byliny, zioła, rośliny okrywowe, pnącza, tablice edukacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze, a także gry edukacyjne, które będą tworzyły ciąg przyrodniczo-ekologiczny.

Rolą powstałej ścieżki będzie zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu związanych z ekologią i edukacją. Ścieżki uwrażliwiają na piękno przyrody, rozwijają i wzbogacają. Oprócz walorów edukacyjnych i ekologicznych powstała inwestycja będzie także zaspokajała potrzeby wizualne. Budynek Starostwa jest instytucją publiczną, do której dziennie przybywa około 300 osób.  W obecnej strukturze osoby te tłoczą się na korytarzu bądź przed budynkiem. Powstanie ścieżki umiliłoby im oczekiwanie na załatwienie sprawy. Warto zwrócić uwagę, że w budynku Starostwa odbywają się także komisje ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Liczba osób przybyłych na komisję to około 22 nie licząc osób im towarzyszących. Są to dzieci, osoby schorowane, dla których wizyta u lekarza orzekającego wiąże się z wielkim stresem. Jest to kolejny argument przemawiający za budową ścieżki, która w takich sytuacjach będzie pełnić także rolę wyciszająco-relaksującą. Rośliny, krzewy, które zostaną wykorzystane do obsadzenia terenu pochodzić będą z gatunków rodzimych posadzonych zgodnie z wykonanym projektem.

Powstanie ścieżki przyczyni się do pogłębienia wiedzy mieszkańców z zakresu między innymi ekologii i ochrony roślin. Umożliwi poznanie nowych gatunków roślin oraz ich pielęgnacji. Oprócz walorów wizualnych, zmysłowych, zapachowych, relaksacyjnych ścieżka będzie pełnić także rolę dydaktyczną służącą do nauczania wielu przedmiotów. Będzie swoistym laboratorium i pomocą dydaktyczną.

Przejście ścieżką edukacyjno-ekologiczną umożliwi między innymi:
• wyróżnienie, nazwanie i opisanie wybranych elementów środowiska i roślin z gatunków rodzimych,
• dostrzeżenie związków między czynnikami środowiska przyrodniczego,
• dostrzeżenie i zrozumienie powiązań człowieka ze środowiskiem,
• kształtowanie u uczniów, mieszkańców, interesantów przekonania o konieczności ochrony przyrody i odpowiedzialności za stan środowiska,
• rozwijanie zamiłowań przyrodniczych i fotograficznych,
• kształtowanie postaw uczniów, mieszkańców powiatu, interesantów poprzez pobudzanie czynnika emocjonalnego,
• wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą,
• doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska przyrodniczego,
• uwrażliwianie na piękno przyrody.

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.