Nowy Szeryf w Komendzie Powiatowej

Nadkom. Marek Ujazda, decyzją Komendanta Stołecznego Policji insp. Michała Domaradzkiego, objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. Nowodworscy policjanci, policjantki i pracownicy Policji serdecznie dziękują nadkomisarzowi Markowi Ujeździe, za to że bez mała 7 lat był sprawiedliwym i dobrym szefem, skutecznym i zdecydowanym w działaniu. Jednocześnie życzymy, aby jego służba pełniona dla społeczności powiatu wołomińskiego, była równie aktywna, jak dotychczas w powiecie nowodworskim. Aktualnie obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pełni podinsp. Przemysław Suchecki.

Dodaj komentarz