Rodzinny Ogród Działkowy

Rodzinny Ogród Działkowy im.Obrońców Modlina jest integralnie związany z lokalnym samorządem terytorialnym. Poprzez miejsce zamieszkania większości użytkowników działek (Twierdza Modlin) z miastem Nowy Dwór Mazowiecki, natomiast ze względu na usytuowanie z władzami samorządowymi reprezentowanymi przez pana burmistrza Zakroczymia.

Spełnia pozytywną role w urbanistyce i ekosystemie miasta i osiedla, tworzy godne warunki życia dla społeczności lokalnej i działkowych rodzin. Ma istotny wpływ na kształtowanie środowiska, ochronę przyrody oraz propagowanie działalności ekologicznej, szczególnie wśród młodzieży lokalnych placówek oświatowych.

Zgodnie ze Statutem dobiegł końca kolejny tzn. trzeci rok obecnej kadencji Zarządu ROD. W dniu 17.04.2018 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność za 2017 rok. Uczestnicy zebrania zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności Zarządu ROD przedstawionym przez obecnego Prezesa, pana Włodzimierza Oleksiaka. Następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Stanisław Pruszyński.

Komisja rewizyjna po dokładnej analizie i ocenie działalności Zarządu, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz wyróżnieniem nagrodami finansowymi członków Zarządu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami rozpoczęła się dyskusja związana z funkcjonowaniem ogrodu. Jak zawsze były opinie pozytywne jak i negatywne. Nie zawsze rozumiano we właściwy sposób działania Zarządu mające na celu zaprowadzenie porządku na działkach zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz Statutem PZD.

Pozytywnie wyrażano się o uregulowaniu zasilania w wodę. Obecnie działkowicze bez problemu mogą korzystać z poboru wody. Najwięcej emocji wywołała proponowana wysokość opłaty ogrodowej na rok 2018 oraz istniejące wysypiska śmieci. Po burzliwej dyskusji zebrani większością głosów przyjęli proponowaną uchwałę o opłacie ogrodowej w wysokości – 0,70 zł za m2 oraz na wniosek pana Siewruka uchwałę o likwidacji kontenerów na śmieci.

Zarząd zobowiązał się do realizacji podjętych uchwał zgodnie z obowiązującymi zasadami. Działkowicze z uznaniem wyrażali się o widocznym od trzech lat rozwoju ogrodu. Jest to ogromne docenienie społecznej pracy oraz wyraz zaufania dla członków Zarządu na rzecz naszego ogrodu. Ogólna ocena wyrażona przez uczestników zebrania o działalności Zarządu była pozytywna.

Na zakończenie zebrania Prezes wyraził podziękowanie za powierzone przez działkowiczów zaufanie oraz zobowiązał Zarząd do efektywnej pracy na rzecz rozwoju Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Modlina w Zakroczymiu.

Szczególne wyrazy podziękowania zostały skierowane do pana Krzysztofa Kaliszewskiego za przewodniczenie oraz wzorowe przeprowadzenie zebrania.

Oleksiak Włodzimierz

Ps. Wyraz zadowolenia ze strony działkowiczów pokazuje, jak można sumiennie wykonywać powierzone zadanie i nie zawieść ich zaufania. Jest to wzorowy przykład dla obecnych radnych z naszego osiedla ale nie tylko naszego jak należy wykonywać pracę dla dobra wyborców.

Ale jakich mamy radnych, taka rada a jaka rada, takie miasto.
Nadchodzi pora na zmianę, aby na lepszą.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.