Wizytacja inwestycji na terenie poligonu Akademii Pożarniczej

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk wizytował obiekty Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z infrastrukturą poligonu, zrealizowanymi już i prowadzonymi aktualnie inwestycjami a także planami na przyszłość, zastępca komendanta głównego PSP został zapoznany przez rektora – komendanta Akademii Pożarniczej nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni oraz kanclerza Akademii Pożarniczej st. bryg. Piotra Równickiego.

Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim jest terenem zakupionym od Agencji Mienia Wojskowego a jego powierzchnia obejmuje powierzchnię ponad 25 ha. Stanowią ją głównie obiekty magazynowe i użytkowe, przestrzenie otwarte, drogi dojazdowe, stanowiska ćwiczeń i trenażery oraz obszary zalesione.

Poligon Akademii Pożarniczej jest niezbędnym elementem procesu kształcenia przyszłej kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Ten ponad 25-hektarowy teren oraz jego obiekty są sukcesywnie przystosowywane do prowadzenia ćwiczeń ratowniczych w zakresie podstawowym i specjalistycznym. Istniejąca i tworzona infrastruktura trenażerów i stanowisk do ćwiczeń pozwala podnieść efektywność procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego. BSPiIR z powodzeniem jest wykorzystywana w procesie badań naukowych realizowanych w Akademii na rzecz bezpieczeństwa działań ratowniczych i ochrony ludności.
Poligon Akademii Pożarniczej jest obiektem, z którego korzystają wszystkie służby MSWiA.

Dążąc do stworzenia w pełni profesjonalnej przestrzeni i infrastruktury poligonu, w ostatnich latach 2020-2023 poczynione zostały na jego terenie liczne inwestycje, m.in.:
• modernizacja budynku zaplecza administracyjnego poligonu,
• modernizacja zespołu magazynowego na potrzeby utworzenia magazynu centralnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz na potrzeby Akademii Pożarniczej,
• modernizacja budynku dydaktyczno – szkoleniowego,
• budowa stanowisk szkoleniowych z zakresu CBRN,
• budowa stanowiska do prowadzenia akcji podczas katastrofy kolejowej,
• budowa przyłącza światłowodowego w ramach OST112 oraz zapewnienia dostępu do internetu.

Ponadto, planowane są kolejne inwestycje:
• budowa hali szkoleniowo – garażowo – magazynowej o pow. min 1000 m2.,
• budowa symulatora szkoleniowego w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą,
• przebudowa budynku hali garażowej na potrzeby siedziby „rescEU in Poland”,
• budowa slipu do wodowania łodzi ratowniczych wraz z wyposażeniem,
• stanowisko do realizacji ćwiczeń z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych na terenie gruzowiska,
• infrastruktura sportowa do ćwiczeń na terenie poligonu.

Niniejsze przedsięwzięcia realizowane są dzięki środkom finansowym z: programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej na lata 2022-2025, programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Komedy Głównej PSP, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Inwestycja w profesjonalny poligon to element niezbędny do kształcenia i rozwoju kadr, gwarantujących ratownictwo na najwyższym poziomie!

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP oraz APoż.
Zdjęcia: st. str. Krzysztof Pisz, KG PSP

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.