Wojewoda Mazowiecki wręczył Złoty Krzyż Zasługi dr Piotrowi Oleńczakowi

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński wręczył dr Piotrowi Oleńczakowi Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za zasługi w upamiętnianiu historii Polski. Dr Piotr Oleńczak jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych. Ponad 10 lat był pracownikiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Chciałbym Panu bardzo serdecznie podziękować i wyrazić swoją ogromną wdzięczność za wszystko to, co zrobił Pan podczas swojej pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Jestem przekonany, że nowe obowiązki będzie Pan wykonywał z taką samą starannością i sumiennością. Życzę Panu samych pomyślności i satysfakcji z nowych wyzwań zawodowych – powiedział Wojewoda Mazowiecki.

Dr Piotr Oleńczak był Kierownikiem Oddziału Współpracy Instytucjonalnej w Biurze Wojewody MUW. Pod Jego opieką znajdowało się ponad 1300 grobów i cmentarzy wojennych. Nadzorował proces nadawania orderów, odznaczeń państwowych i resortowych. Ponadto, jako Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. kombatantów i osób represjonowanych koordynował działania Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Wśród licznych zasług należy wymienić bezpośrednie zaangażowanie dr Piotra Oleńczaka we wprowadzenie w życie ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Jego wkład w zbieranie informacji o ulicach i placach podlegających tzw. dekomunizacji, jak również dogłębna znajomość zagadnienia zaowocowała propozycjami nowych nazw lub uzasadnieniem decyzji o zachowaniu dotychczasowych. To właśnie dzięki tym działaniom doszło do zmiany nazw 54 ulic w województwie mazowieckim.

Dr Piotr Oleńczak w lipcu 2023 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do Spraw Ochrony Miejsc Pamięci w Biurze Prezesa Rady Ministrów w KPRM.

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.