1445 razy w 2019 roku wzywani byli do gaszenia pożarów oraz niesienia pomocy potrzebującym, strażacy z powiatu nowodworskiego. Wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych najwięcej razy interweniowali ochotnicy z Nasielska.

Walka z pożarami, ratowanie ludzi z wypadków drogowych, usuwanie miejscowych zagrożeń, ratownictwo wodne czy chemiczne. To tylko niektóre z zadań jakie stoją przed Strażą Pożarną. W powiecie nowodworskim w strukturach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej działa Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Strażacy pełnią służbę w systemie 24-godzinnym, trzyzmianowym. W 2019 roku zawodowi strażacy wyjeżdżali 309 razy do pożarów, 526 razy do usuwania miejscowych zagrożeń. 116 wyjazdów uznano za alarmy fałszywe.

W sezonie letnim dyżur całodobowy pełnią również strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Druhowie z OSP każdego dnia służą pomocą lokalnej społeczności. Uczestniczą w ważnych wydarzeniach w regionie, parafii czy wsi. W czasie alarmu, rzucają wszystko i biegną na ratunek drugiemu człowiekowi.

Na terenie powiatu aktywnie dysponowana jest również Wojskowa Straż Pożarna z Pomiechówka. Teren wewnątrz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin zabezpieczają strażacy z Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej. Również oni poza asystami przy tankowaniu statków powietrznych, zabezpieczają teren wokół lotniska min. 3 razy gasząc pożary jakie wybuchły na terenie portu.

Uwaga! Dane opublikowane w zestawieniu pochodzą z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zostały wygenerowane przez System Wspomagania Decyzji – SWD.

Zobacz również