Górki: Spotkanie w sprawie Szkoły Podstawowej

W środę 6 lutego br. o godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie Wójta oraz Radnych Rady Gminy Leoncin z rodzicami, mieszkańcami oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej w Górkach. Spotkanie dotyczyło przekształcenia placówki w Filię Szkoły Podstawowej w Leoncinie. W Szkole w Górkach pozostałyby oddziały 0 – 3 a starsi uczniowie uczęszczać będą do „Leoncina”.

Szkoła w Górkach jest najmniejszą liczebnie placówką oświatową na terenie Gminy Leoncin. Od kilku lat następuje spadek liczebności dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz rozpoczynających w niej edukację. W roku szkolnym 2010/2011 łącznie w Gimnazjum i SP było 73 uczniów. W roku 2018/2019 – 31 a obecnie już tylko 30.

Największy spadek liczby uczniów nastąpił w obecnym roku szkolny. Rodzice przenieśli do innych palcówek 14-ro dzieci. Niestety najbliższy 2019/2020 również nie napawa optymizmem, przewiduje jedynie 20 uczniów + 4 w oddziale „0”, którego obecnie nie ma chociaż wg. danych meldunkowych powinien liczyć 5 dzieci. Prognoza meldunkowa wskazuje, iż nie należy się spodziewać poprawy.
Niewielka liczba uczniów przekłada się na wysokie koszty utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia. Średnia wysokość wydatków na jednego ucznia w Szkołach w Leoncinie i Głusku waha się pomiędzy 9-10 tys. zł w Górkach – 21-23 tys zł. a roku szkolnym 2019-2020 – ponad 34 tys. zł.

Na przekształceniu zyskaliby nie tylko uczniowie ale i mieszkańcy. Wójt przedstawił propozycję dowozu uczniów i mieszkańców do Leoncina oraz utrzymania kursów przewoźnika do Czosnowa aby nie było obaw o połączenia komunikacyjne ze stolicą gdzie uczęszczają absolwenci.
Na piętrze szkoły mogły by funkcjonować Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację „A Kuku” – finansowane z środków Powiatu Nowodworskiego. Ich uruchomienie wiązałoby się z modernizacją samego budynku ale i doprowadzeniem wodociągu. W pierwszej kolejności do Szkoły a w drugim etapie do mieszkańców. Pomysłów na utrzymanie budynku jest kilka.

Zmiana organizacji szkoły nie wpłynie też na pogorszenie warunków placówki w Leoncinie. Przygotowane analizy mówią jednoznacznie, iż w szkole nie będzie mowy o przepełnieniu – liczebność wzrośnie o zaledwie 18 uczniów. Przy rozbiciu na klasy w poszczególnych rocznikach przybędzie po ok 2 – 3 uczniów. Uczniowie w większej szkolnej społeczności szybciej przystosują się do życia w jeszcze większych społecznościach szkolnych, do których trafią po zakończeniu podstawowego etapu nauczania.