Lotnisko: Obywatel Indii z podrobioną hiszpańską kartą pobytu

29-letni obywatel Indii, który usiłował wjechać do Polski legitymując się podczas kontroli podrobioną hiszpańską kartą pobytu, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Wraz z nim podróżowała 23-letnia obywatelka Polski.

Mężczyzna podczas kontroli przedstawił funkcjonariuszom Straży Granicznej paszport wydany przez władze Indii oraz hiszpańską kartę pobytu wydaną dla członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. W przedstawionym dokumencie, jako członek rodziny figurowały dane 23-letniej obywatelki RP, która z nim podróżowała. Hiszpańska karta pobytu przedstawiona do kontroli przez cudzoziemca, nosiła znamiona podrobienia na wzór oryginału. Zatrzymana została również podróżująca z nim kobieta, która twierdziła, że jest jego żoną. Jednak nie posiadała na potwierdzenie tego faktu żadnych dokumentów, a późniejsze sprawdzenia też tego nie potwierdziły. Podczas kontroli jej bagażu okazało się, że znajduje się w nim torebka z suszem roślinnym, który został zidentyfikowany jako konopie indyjskie. Kobiecie przedstawiono zarzut ułatwienia pobytu na terytorium RP obywatelowi Indii, poprzez udostępnienie swoich danych personalnych, które zostały wykorzystane w celu wyrobienia podrobionej hiszpańskiej karty pobytu. 26-latka usłyszała także zarzuty z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (czyn z art. 55 ust. 1) oraz znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej (czyn z art. 226 § 1 kk). Polka przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów i dobrowolnie poddała karze łącznej za wszystkie zarzucane czyny w wymiarze 1 roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności, poprzez wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazane przez Sąd, w wymiarze 20 godzin miesięcznie, karę grzywny w wysokości 1000 zł oraz przepadek dowodu rzeczowego w postaci zakwestionowanych środków odurzających.

Obywatelowi Indii przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na tym, że w trakcie odprawy granicznej posłużył się, jako własną podrobioną hiszpańską kartą pobytu dla członka rodziny ob. Unii Europejskiej wydaną przez władze Hiszpanii i spersonalizowaną na jego dane, w ten sposób, że okazał dokument do kontroli funkcjonariuszowi Straży Granicznej (czyn z art. 270 § 1 kk). Cudzoziemiec nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, dlatego też do właściwego Sądu Rejonowego został skierowany przeciwko niemu akt oskarżenia. Ponadto wobec mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu w ciągu 15 dni od momentu jej otrzymania z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP przez okres 6 miesięcy.

Po zakończeniu czynności służbowych obydwoje zostali zwolnieni.

/Straż Graniczna/