Modlin Twierdza: Zebrali ponad 10 worków ubrań

W Modlinie Twierdzy odbyła się wielka zbiórka odzieży. Wszystkie zebrane ubrania trafiły do potrzebujących na terenie osiedla. Łącznie zebrano ponad 10 worków ubrań. Osiedlową akcję swoim patronatem objął burmistrz Jacek Kowalski.

Pomysłodawcy akcji Jadwiga Kozar i Jacek Topczewski – sekretarz Zarządu Osiedla, cieszą się z tak wielkiego zainteresowania pomocą dla potrzebujących. Przychodzili zarówno najmłodsi mieszkańcy jak i dorośli oraz starsi.

Organizatorzy za pomoc dziękują dyrektorowi Zespołu Szkół Zdzisławowi Szmytkowskiemu za udostępnienie pomieszczeń oraz stowarzyszeniu „Sztangielek” za pomoc organizacyjną.