Modlin Twierdza: Zgłoszono Protest Wyborczy

Po poniedziałkowych wyborach w Zarządzie Osiedla nr 6 w Modlinie Twierdzy, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął Protest Wyborczy od przedstawiciela mieszkańców osiedla Włodzimierza Oleksiaka. 

Poniżej publikujemy oryginał protestu, który rozesłany został do Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Sejmu RP, posłów z terenu Nowego  Dworu Mazowieckiego oraz lokalnych mediów. w1

w2

w3

w4