Nowy Dwór Maz: 21 tysięcy na zakup specjalistycznego sprzętu

Cztery jednostki z Mazowsza, które na co dzień podejmują działania z zakresu ratownictwa wodnego otrzymają w sumie ponad 70 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego nie tylko podczas akcji ratunkowych, w tym również podczas powodzi. Dziś decyzję w tej sprawie podjął zarząd województwa mazowieckiego.

Na ogłoszony przez urząd marszałkowski drugi konkurs dla organizacji pozarządowych – „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” wpłynęły cztery zgłoszenia. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego wszystkie otrzymają wsparcie finansowe. W sumie na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 70 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu Mazowsza.

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne z pozyskanych środków, zakupi 4 sztuki aparatów powietrznych do działań ratowniczych oraz dofinansuje zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych.

Wsparcie trafi do:
– Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – 21 tys. zł. Dzięki tym środkom jednostka zakupi ratowniczą łódź motorową z silnikiem. Będzie ona wykorzystywana zarówno do patrolowania akwenów wodnych jak i celów szkoleniowych;

– Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – 20,9 tys. zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego, który będzie wykorzystywany do utrzymywania gotowości operacyjnej z zakresu ratownictwa wodnego, jak i gotowości sprzętu na obszarach wodnych trudno dostępnych dla ciężkiego sprzętu;

– Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim. Na zakup specjalistycznego sprzętu jednostka otrzyma wsparcie w wysokości 21 tys. zł;

– Rejonowego Płockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego – dofinansowanie do zakupu sprzętu wyniesie 8 tys. zł.

/PJ/