Trębki Nowe: Gminne ćwiczenia Straży Pożarnej

W sobotę (11.02) na terenie miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym odbyły się ćwiczenia jednostek OSP organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tematem ćwiczeń doskonalących było podawanie wody na duże odległości. Zdarza się, że jest problem z poborem wody z sieci hydrantowej lub w miejscowościach, gdzie sieci wodociągowej nie ma. W takich sytuacjach do miejsca pożaru trzeba dostarczyć wodę z dużych odległości. Służą temu trzy podstawowe systemy podawania wody: przepompowywanie, przetłaczanie i dowożenie lub system mieszany, który został właśnie przećwiczony.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie możliwości skutecznego dostarczania wody na duże odległości przy zastosowaniu sprzętu, którym dysponują jednostki OSP z terenu Gminy Zakroczym.

Celami pośrednimi do osiągnięcia było:
• doskonalenie elementów dowodzenia,
• sprawdzenie działania łączności,
• prowadzenie działań na lodzie,
• rozpoznanie terenu pod kątem zaopatrzenia wodnego.

W ćwiczeniach doskonalących na terenie Trębek Nowych wzięło udział łącznie 5 zastępów z następujących OSP: Trębki Nowe, Zakroczym, Wojszczyce, oraz OSP – RW Nowy Dwór Mazowiecki.