Zakroczym: Wakacyjne remonty w gminnych szkołach

Blisko 400 tysięcy złotych w tym roku przeznaczyła Gmina Zakroczym na realizację zadania Roboty remontowe w placówkach oświatowych na terenie gminy. Prace wykonywane są w szkołach w Zakroczymiu, Emolinku i Wojszczycach.

Co roku na terenie gminy Zakroczym planowane są letnie remonty w szkołach. Dzięki temu sukcesywnie poprawia się komfort nauki dla najmłodszych mieszkańców.

W Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wykonany podczas przerwy wakacyjnej będzie remont posadzki na korytarzach na I i II piętrze budynku. Pomalowane zostaną również ściany i sufity na korytarzach i klatkach schodowych. Przed pracami malarskimi wykonane zostaną niezbędne praca z instalacją elektryczną. Na II piętrze wymienione zostaną również drzwi do pomieszczeń oraz parapety i grzejniki. Jedna z sal zostanie kapitalnie wyremontowana z przeznaczeniem dla oddziału przedszkolnego.

W Szkole Podstawowej w Emolinku przeprowadzony zostanie remont jednej sali lekcyjnej polegający min. na remoncie ścian i instalacji sanitarnej oraz wymianie posadzki i instalacji elektrycznej.

W Szkole Podstawowej w Wojszczycach przeprowadzony zostanie remont sali gimnastycznej. Prace obejmą roboty rozbiórkowe wymianę istniejącej posadzki panelowej na posadzkę zgrzewalną PCV. Wymienione zostaną również drzwi wejściowe oraz pomalowane ściany i sufity. Na koniec wymienione zostanie oświetlenie pomieszczenia. Na potrzeby prac malarskich zostaną zdjęte grzejniki, które po zakończeniu prac zostaną zamontowane ponownie.

Wszystkie remonty zakończą się przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak aby uczniowie mogli z początkiem września rozpocząć naukę.