120 lat OSP Nasielsk oraz 90 lat OSP Cieksyn

4 maja 2024 roku miały miejsce obchody 120-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku oraz 90-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie. Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków, która odbyła się w kościele parafialnym św. Wojciecha w Nasielsku.

Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz pododdziałów i zaproszonych gości na teren Ochotniczej Straży Pożarnej (Skwer św. Jana Pawła II), gdzie odbył się uroczysty apel. Tam nastąpiło złożenie meldunku Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Mariuszowi Torbusowi przez dowódcę uroczystości Naczelnika OSP Nasielsk dh Michała Klimczewskiego, następnie podniesiono Flagę Państwową na maszt oraz odegrano Hymn Narodowy. Wszystkich przybyłych na uroczystość jubileuszu gości przywitała Prezes OSP w Nasielsku dh Karolina Malinowska, a następnie Sekretarz OSP Nasielsk Przemysław Malinowski przedstawił rys historyczny reprezentowanej jednostki:

„Po ogromnych pożarach jakie dotknęły Nasielsk oraz okoliczne wsie pod koniec XIX wieku miejscowi gospodarze – ochotnicy zaczęli się organizować, by móc walczyć z tak zwanym „czerwonym kurem”. Charakterystycznym elementem ich ubioru były czerwone opaski na rękawach. Wtedy już dysponowali czterema beczkami na kołach, toporkami, bosakami oraz ręcznymi sikawkami. W 1898 roku władze carskie zatwierdziły statut miejskiej drużyny pożarniczej, jednak nie było to tożsame z oficjalną zgodą na działalność. Dopiero 1 września 1904 roku wydano oficjalną zgodę na założenie Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Nasielsku. Pomysłodawcami idei założenia organizacji była grupa mieszkańców wraz z lekarzem Wiktorem Zakrzewskim, Feliksem Rostkowskim urzędnikiem – późniejszym burmistrzem Nasielska oraz Abramem Borenstejnem – członkiem dozoru bóżniczego nasielskiej gminy żydowskiej. Środki finansowe na doposażenie i kompletowanie sprzętu zostały zdobyte dzięki wprowadzeniu opłat od mieszkańców i kupców…”

Dh Ewelina Baranowska z OSP Cieksyn przedstawiła wybrane informacje historyczne dotyczące Jednostki OSP Cieksyn:

„Założyciele Pan Adam Swoch i Henryk Pawelski, postanowili w 1930 roku w Błędówku, dawnej siedzibie gminy, zawiązać organizację walczącą z ogniem, którą przeniesiono cztery lata później do Cieksyna, W wyniku nowych wyborów Prezesem został Stanisław Śmigasiewicz, Naczelnikiem Kazimierz Truskowski a skarbnikiem Jan Śmigasiewicz. Druhowie mieli wówczas do dyspozycji sikawkę ręczną, beczkowóz konny. Do alarmowania służyła trąbka, a także gong zawieszony na drzewie. Podczas hitlerowskiej okupacji zarząd przestał pełnić swoje obowiązki, jednostkę przejął okupant. Po odzyskaniu wolności zwołano zebranie członków OSP Cieksyn podczas którego wybrano nowe władze z prezesem Józefem Geraskiem na czele. Wtedy zarząd postawił sobie zadanie wybudowania remizy w Cieksynie. W tym celu organizowano zabawy, zbiórki uliczne, loterie fantowe z których cały zysk przeznaczono na budowę Domu Strażaka. Prace rozpoczęto w 1947 roku. Przez cztery lata strażacy i mieszkańcy wsi w czynie społecznym wznosili remizę, którą uroczyście oddano do użytku w 1951 roku. Widząc ogromne zaangażowanie strażaków z Cieksyna. Po wybudowaniu remizy, była ona wykorzystywana na organizację różnego rodzaju spotkań, przez co dochody OSP znacznie się zwiększyły. Druhowie mogli więc sobie pozwolić na zakup potrzebnego sprzętu, w 1958 roku na wyposażeniu znalazł się Lublin. W tym samy roku odbyły się wybory nowych władz, które zdecydowały o powiększeniu obiektu remizy. W niedługim czasie w czynie społecznym udało się dobudować salę bufetową, szatnię i garaż. Pod koniec lat 60 druhowie zamienili dotychczasowego Lublina na skrzyniowego Stara.”

Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się strażakom odznaczenia i wyróżnienia.
Były to:
– Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,
– Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,
– Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,
– Odznaki Strażak Wzorowy,
– Odznaczenia.

Kolejnym elementem uroczystości było złożenie ślubowania przez Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Cieksynie oraz wręczenie legitymacji. Rota ślubowania została odczytana przez dh Ewelinę Baranowską.

W trakcie wystąpień okolicznościowych zaproszonych Gości głos zabrał Pan bryg. mgr inż. Waldemar Wysowski p.o. Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W swoim wystąpieniu pogratulował druhom imponującej historii, którą tworzy kilka pokoleń strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, podziękował za zaangażowanie i gotowość do ratowania życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, o każdej porze dnia i nocy. P. o. Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego złożył na ręce druhów i ich rodzin życzenia z okazji święta strażaków, życzył zdrowia i szczęścia oraz bezpiecznych powrotów z akcji, w których biorą udział druhowie.

W uroczystości udział swoją obecnością zaszczycili Goście:
– Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pani Magdalena Biernacka,
– p.o. Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Waldemar Wysowski,
– Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego dh Mariusz Torbus,
– Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim st. bryg. Stanisław Brzozowski,
– Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Łukasz Kochanowski,
– Były Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim st. bryg. w st. spoczynku Andrzej Wieteska,
– Burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk Pan Bogdan Ruszkowski,
– Burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk-elekt Radosław Kasiak,
– Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej Małgorzata Bombalicka,
– Wieloletni Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nasielsk Andrzej Krzyczkowski,
– Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku kom. Małgorzata Młynarska,
– Diecezjalny Duszpasterz Strażaków ks. Andrzej Zakrzewski,
– Proboszcz Parafii Nasielsk ks. Szczepan Bugaj,
– Przedstawiciele samorządów powiatu nowodworskiego oraz miasta Nasielsk, kierownicy i komendanci współpracujących służb i instytucji, prezesi, naczelnicy
i druhowie okolicznych jednostek OSP.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.