Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji publicznej w Gminie Czosnów

W środę (27.09) odbyły się pierwsze konsultacje w ramach akcji „Masz Głos”, prowadzonej przez Fundację Batorego, w sprawie usprawnienia komunikacji publicznej w Gminie Czosnów. Wsparcie Fundacji jest dla nas bardzo istotne z uwagi na deklarację przygotowania przez nią listów intencyjnych. Pisma wspierające nasze działania będą wysłane przez Organizację do wskazanych przez nas urzędów i instytucji. Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem.

Na wstępie, w imieniu organizatorów, Anna Maliszewska – Radna Powiatu Nowodworskiego przedstawiła obecny stan komunikacji i pokrótce omówiła wszystkie linie.

W Gminie Czosnów mamy: 24. kursy linii 750, 10. kursów linii 850; 5. linii busów gminnych; 3. Linie PKS Leoncin (Leoncin-NDM przez Kazuń, Leoncin-NDM przez Sowią W.; Nowiny-W-wa przez Kazuń Pol.) Na komunikację z budżetu gminy co roku przeznaczane jest ok. 1.700 tys zł. Opowiedziała o tym, co do tej pory zostało zrobione, o wysyłanych wnioskach władz gminy do innych urzędów i instytucji, w sprawie rozszerzenia komunikacji, o rozmowach, pismach do ZTM o zwiększenie liczby kursów, skierowanie dłuższych autobusów. Rok temu, wspólnie z burmistrzem Nowego Dworu Maz., starostami powiatu nowodworskiego, wójt gminy skierował pismo o wydłużenie linii 750. W odpowiedzi otrzymaliśmy odmowę i wyjaśnienia nt. braku kierowców, niepewnej sytuacji budżetowej samorządów, rosnących kosztach.

Anna Maliszewska zaprezentowała też zebranym główne cele „Planu Zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” (m.st. Warszawa oraz 69 gmin- w tym gminę Czosnów i 9 powiatów). Przyjęcie tego planu warunkuje dostęp do środków unijnych i oznaczać będzie możliwość uzyskania dofinansowania UE w ramach programu Fundusze Unijne dla Mazowsza. Ekologia, wygoda i bezpieczeństwo, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Poinformowaliśmy mieszkańców o przeprowadzonych już rozmowach z:
– wójtem Czosnowa, który jest otwarty na wprowadzenie dodatkowych kursów, dowożących pasażerów do głównych linii, docelowo do rozszerzenia komunikacji ZTM,
– starostą nowodworskim, który zadeklarował zorganizowanie wspólnego spotkania z wiceprezydent Warszawy i przedstawicielami ZTM,
– burmistrz Łomianek – otwartej na udoskonalenie istniejących linii.
– proboszczem parafii Kazuń Polski, który wyraził zgodę na wykonanie przystanku końcowego przy kościele.

Podczas spotkania:
– rozdaliśmy uczestnikom przygotowaną przez nas ankietę. Kwestionariusz będzie dostępny też w internecie oraz bibliotece w Czosnowie i w szkołach publicznych naszej gminy. Wypełnione prosimy zwrócić do 15 października, w te same miejsca. Następnie przeanalizujemy je, a podsumowanie przedstawimy na kolejnych spotkaniach.
– udostępniliśmy mikrofon wszystkim, którzy chcieli zabrać głos. Pytania, prośby sugestie, uwagi spisaliśmy, aby wkrótce przedstawić je władzom gminy. Niektóre zmiany wydają się drobne, inne wymagają głębszej analizy, wszystkie potraktujemy poważnie.

Swoje propozycje możecie też Państwo przesyłać na adres: [email protected]

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pierwszych konsultacjach, radnym, sołtysom, mieszkańcom. O terminie kolejnych poinformujemy wkrótce.

Komitet Społeczny Mieszkańcy Gminy Czosnów

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.