Modlin Twierdza: Wierni uczcili Cud nad Wisłą

We wtorek (15.08) wierni z parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy po wieczornej mszy, udali się na cmentarz Forteczny. Podczas procesji modlono się odmawiając różaniec święty. 

Pod pomnikiem na wojskowej nekropolii, przedstawiciele szkoły, mieszkańcy oraz przewodnicy turystyczni, złożyli wiązanki kwiatów. W imieniu burmistrza Jacka Kowalskiego, wieniec złożył Zdzisław Szmytkowski, dyrektor Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy.

Nabożeństwo poprowadził ks. proboszcz Janusz Nawrocki. Zabezpieczeniem trasy przejścia procesji, zajęli się druhowie z OSP Ratownictwo Wodne.

Marek Karpowicz

Dodaj komentarz

Zobacz również