Nasielsk: Rozbudują budynek klubu

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na „ Rozbudowę i przebudowę budynku klubu sportowego na stadionie miejskim w Nasielsku”, Miasto znalazło się na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Nasielsk otrzyma 610 800 zł. dotacji na przedmiotowe zadanie. Dofinansowanie będzie podzielone na dwie transze na  2015 i 2016r.

 

Dodaj komentarz