W niedzielne popołudnie do Nowego Dworu Mazowieckiego zjechały wozy strażackie z całego powiatu nowodworskiego. W parku im. Józefa Wybickiego, odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka.

Na początku w pobliskim kościele pw. św. Michała Archanioła, odprawiona została uroczysta Msza święta, którą koncelebrowali proboszcz nowodworskiej parafii ks. Andrzej Kwiatkowski oraz ks. Tomasz Cymerman kapelan powiatowy strażaków. W uroczystości udział wzięli min. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica. Samorządowców reprezentowali wicestarosta Paweł Calak z przewodniczącą Rady Powiatu Katarzyną Kręźlewicz, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, wójt Czosnowa Antoni Kręźlewicz i zastępca wójta  Pomiechówka Mariusz Łempicki.

Po nabożeństwie poczty sztandarowe oraz pododdział strażaków udali się przez park miejski do amfiteatru gdzie odbyła się uroczysta zbiórka i apel.

Postanowieniem z dnia 4 maja 2017 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski nadał dyplom aspirantowi Markowi Dominiakowi za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Odznaki za wysługę lat otrzymali:

Odznaka za wysługę 45 lat:
– dh Jan Bułkowski – OSP Wilków Polski
– dh Ryszard Orzechowski – OSP Wilków Polski

Odznaka za wysługę 25 lat:

– dh Jan Kompiński – OSP Wilków Polski
– dh Mariusz Torbus – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Norbert Wysocki – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Krzysztof Gapiński – OSP Ratownictwo Wodne

Odznaka za wysługę 20 lat:
– dh Marcin Czyrka – OSP Ratownictwo Wodne

Odznaka za wysługę 15 lat:
– dh Mariusz Wyszyński – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Dariusz Paprocki – OSP Wilków Polski

Odznaka za wysługę 10 lat:
– dh Robert Wiśniewski – OSP Wilków Polski
– dh. Tomasz Wojtczuk – OSP Wilków Polski

Odznaka za wysługę 5 lat:
– dh Małgorzata Barańska – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Sebastian Bulecki – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Robert Goszczyński – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Dawid Kąpielewski – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Bernard Kowalski – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Maciej Krok – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Marcin Krysztoforski – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Kamil Kur – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Bartłomiej Ners – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Radosław Rybak – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Marcin Torbus – OSP Ratownictwo Wodne

Odznaka Strażak Wzorowy

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Dworze Mazowieckim postanowił nadać odznakę Strażak Wzorowy:
– dh Ewa Fronczak – OSP Wilków Polski
– dh Zofia Zakrzewska – OSP Wilków Polski
– dh Małgorzata Kurek – OSP Wilków Polski
– dh Karola Socha – OSP Wilków Polski
– dh Mateusz Pietrzak – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Marcin Młynarczyk – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Dariusz Adamiec – OSP Ratownictwo Wodne

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Odznaka 2 stopnia – Srebrna
– dh Adrian Mendel – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Bartłomiej Budyś – OSP Ratownictwo Wodne

Odznaka 1 stopnia – Brązowa
dh Majka Macińska – OSP Ratownictwo Wodne
dh Sylwia Adamiak – OSP Ratownictwo Wodne
dh Klaudia Szulecka – OSP Ratownictwo Wodne
dh Dominik Budyś – OSP Ratownictwo Wodne
dh Robert Cugier – OSP Ratownictwo Wodne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 134/kadr/17 z dnia 28 kwietnia nadał:
– st.kpt. Mariuszowi Wyszyńskiemu stopień młodszego brygadiera
– kpt. Pawłowi Zielińskiemu stopień starszego kapitana

Uroczystość wręczenia awansów odbędzie się 27 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Szydłowcu.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 19 kwietnia nadał:
– mł. asp. Michałowi Kąpińskiemu stopień aspiranta
– mł. asp. Pawłowi Pawłowskiemu stopień aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 214/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku nadał:
– ogn. Iwonie Lis – stopień starszego ogniomistrza
– ogn. Markowi Rzepkowskiemu – stopień starszego ogniomistrza
– mł. ogn. Cezarowi Bazga – stopień ogniomistrza
– mł. ogn. Grzegorzowi Tomaszewskiemu – stopień ogniomistrza
– st. sekc. Łukaszowi Mańko – stopień młodszego ogniomistrza
– sekc. Bartłomiejowi Bartosińskiemu – stopień starszego sekcyjnego
– sekc. Adrianowi Jackowskiemu – stopień starszego sekcyjnego
– sekc. Michałowi Klimczewskiemu – stopień starszego sekcyjnego

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 216/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku nadał:
– st. str. Danielowi Jarema – stopień sekcyjnego
– st. str. Bartłomiejowi Schodowskiemu – stopień sekcyjnego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 nadał:
– str. Robert Jędras – stopień starszego strażaka

Postanowieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, za wzorowe wykonywanie zadań podczas zwalczania skutków pożarów, miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych oraz działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego, dyplom Marszałka otrzymali:
– st. kpt. Rafał Roszyk
– st. asp. Marcin Oziemblewski
– asp. Michał Szafrański
– mł. ogn. Paweł Stanicki
– mł. ogn. Tomasz Włodarczyk
– dh Marek Ocipka – OSP Czosnów
– dh Henryk Frączak – OSP Wilków Polski
– dh Norbert Wysocki – OSP Ratownictwo Wodne
– dh Marek Tomaszewski – OSP Zakroczym
– dh Arkadiusz Kalewski – OSP Nasielsk
– dh Daniel Jeszke – OSP Nowy Dwór Mazowiecki

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik na ręce naczelnika OSP Nowy Dwór Mazowiecki przekazał kluczyki do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który zakupiono w roku poprzednim. Poświęcenia dokonał Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Tomasz Cymerman.

Za działalność i krzewienie idei Honorowego Dawstwa Krwi, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, decyzją Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „LEGION”, zostały wyróżnione Statuą „TRIUMF ŻYCIA”

Za zasługi na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działalności klubu HDK PCK Legion, Kapituła Odznaczenia „Serce Legionu” postanowiła nadać Odznaczenia stopnia czwartego i piątego krwiodawcom:

Czwartego stopnia:

– dh Andrzej Bogdański
– dh Daniel Jeszke
– dh Monika Jeszke
– dh Patryk Olszewski

Piątego stopnia:
– dh Krzysztof Kaźmierczak

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali strażakom za ich codzienną służbę na rzecz społeczeństwa.

Na terenie amfiteatru po odprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz pododdziału, odbył się piknik strażacki a na scenie wystąpił zespół Parafrazers.


Marek Karpowicz

Dodaj komentarz

Zobacz również