Pokaz koordynacji na poligonie WAT z udziałem nowodworskich strażaków

Pokaz koordynacji i współpracy służb, inspekcji i straży z wykorzystaniem dronów do wsparcia działań, jaki odbył się na poligonie WAT, towarzyszył konferencji naukowej Zarządzanie kryzysowe – Ochrona ludności – Ratownictwo. Organizatorem wydarzeń był Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. W działaniach udział wzięła jednostka OSP Ratownictwo Wodne z Modlina Twierdzy.

Międzynarodową konferencję, która odbywała od 4 do 6 czerwca 2024 r., otworzył Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Eksperci omówili wyzwania organizacyjne, prawne i logistyczne w obszarach zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz obrony cywilnej i ratownictwa.

W obliczu współczesnych zagrożeń są to nie tylko obszary teoretycznych rozważań dla środowisk naukowych. Dziś nawet prace badawcze mają ścisły związek z praktyką i wdrożeniami. Jesteśmy świadkami i aktywnymi projektantami dynamicznych zmian w obszarze organizacji bezpieczeństwa. Mierzymy się z problemami związanymi z ochroną ludności w środowisku międzynarodowym. Analizujemy obecne uwarunkowania, ale też staramy się zidentyfikować i przewidzieć możliwe przyszłe scenariusze. Uczestniczymy na bieżąco w dokonywaniu zmian prawnych i organizacyjnych w krajowym wymiarze obrony cywilnej, ochrony ludności, ratownictwa i zarządzania kryzysowego” – powiedział Rektor. Gen. bryg. prof. Wachulak podkreślił, że najważniejszym celem przedsięwzięć naukowych w tych obszarach jest zapewnienie bezpieczeństwa naszego Państwa, obywateli i granic.

W drugim dniu konferencji odbyły się pokazy praktycznych działań służb, inspekcji i straży. Przedstawiono m.in. symulację ataku grupy dywersyjnej w mieście, a podjęte przez służby działania ochronne i ratownicze wsparły drony. Obok najnowszych technologii dla bezpieczeństwa prezentowano także wyszkolenie psów policyjnych oraz patroli konnych.

Pokaz sytuacji kryzysowej wynikającej z ataku grupy dywersyjnej w terenie zurbanizowanym został zorganizowany po to, abyśmy sprawdzili nasze zdolności do współdziałania i sprawnego reagowania na taką sytuację. Poszczególne elementy były prezentowane przez służby, m.in. 18 Stołeczną Brygadę Obrony Terytorialnej, ratowników medycznych, Straż Graniczną, Straż Miejską, Państwową Straż Pożarną i Komendę Stołeczną Policji. Pokazy miały charakter dydaktyczny, służyły przekazaniu wiedzy praktycznej, która uzupełni teorię” – powiedziała koordynująca konferencję dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT.

W ostatnim dniu konferencji uczestnicy odbyli wizytę studyjną w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz w Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Ważnym punktem programu były warsztaty poświęcone schronom: SCHRONTECH’2024. Podczas obrad omówiono system budownictwa ochronnego w Polsce.

Konferencja każdego roku jest organizowana w innym województwie, przy współpracy regionalnych podmiotów naukowo-mundurowych. Pierwsza edycja odbyła się w Oświęcimiu, druga – w Bydgoszczy. Z roku na rok rośnie liczba podmiotów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Wśród współorganizatorów tegorocznej, warszawskiej edycji, znalazło się 19 podmiotów naukowych, w tym 4 uczelnie zagraniczne, 10 przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz liczne organizacje pozarządowe.

Pokłosiem naukowym obrad będą artykuły publikowane w Rocznikach Nauk Społecznych dzięki współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest tegorocznym głównym partnerem Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W pokazach uczestniczyli przedstawiciele: Straży Miejskiej m. st. Warszawy, 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „IT SYSTEM”, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, Sekcja Konna Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej: Wtórek, Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki, Błonie i Niegoszowice oraz sekcje sportowe Wojskowej Akademii Technicznej.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.