Sesja Rady Gminy

18 lutego 2015r. w budynku dawnego GOK w Leoncinie odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli protokoły z II-zwyczajnej i IV-zwyczajnej oraz V-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. W posiedzeniu wziął udział Radny Powiatu – Krystian Buszta przedstawiając działania podejmowane przez Radę Powiatu. Na sesji obecni byli również Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie – podinsp. Robert Bendowski oraz Dzielnicowy Gminy Leoncin – st. sierż. Kamil Maciejko. Komendant odczytał zgromadzonym sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2014 roku. Swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił też Wójt Gminy – Adam Krawczak.

Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015,
– w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024,
– w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych wsi,
– w sprawie wystąpienia Gminy Leoncin ze Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej”,
– w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos”,
– w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Leoncin 2016 roku środków stanowiących fundusz sołeckich,
– w sprawie zatwierdzenia planu komisji Rewizyjnej na 2015r.,
– w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznawanej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Leoncin.

UG Leoncin

One thought on “Sesja Rady Gminy

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.