Wojewoda przekazał środki dla OSP Ratownictwo Wodne i Nowodworskie WOPR

W Nowym Dworze Mazowieckim są dwa podmioty ratownicze uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. Zarówno Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne jak i Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego w 2024 r.

Udzielenie dotacji było możliwe w ramach dwóch modułów:
1) w Module I przewidziano dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem gotowości do prowadzenia działań ratowniczych oraz utrzymaniem gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego (m.in. koszty organizacji dyżurów ratowniczych, zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł, naprawy i remonty sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu paliwa do środków transportu ratowniczego). Dotacja do 25 000,00 zł będzie przysługiwała każdemu podmiotowi uprawnionemu, którego wniosek spełnił wymogi formalne.

Zarówno OSP Ratownictwo Wodne jak i Nowodworskie WOPR otrzymały dotacje w kwocie po 25.000 złotych.

2) w Module II przewidziano dofinansowanie wydatków, o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł, w zakresie zakupów o charakterze odtworzeniowym, modernizacyjnym, rozwojowym lub innowacyjnym związanych z utrzymaniem gotowości ratowniczej i operacyjnej do podejmowania działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa mazowieckiego (koszty związane m.in. z zakupem sprzętu lub ekwipunku ratowniczego o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł, zakupem środków transportu ratowniczego, systemów monitoringu i łączności oraz wiat i garaży do przechowywania środków transportu i sprzętu ratowniczego). Dotacja na dofinansowanie działań w tym module będzie przyznana dodatkowo wybranym podmiotom uprawnionym, które uzyskały najwyższe punktacje na podstawie oceny merytorycznej wniosków wg określonych kryteriów (liczba dotowanych w tym module podmiotów ograniczona będzie wyczerpaniem dostępnej puli środków).

Najwięcej punktów w tym module zyskała z 14 podmiotów z Mazowsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne. Otrzymane dofinansowanie to 34.400 złotych. Dzięki dotacji Mazowieckiego Urzędu Województwa Mazowieckiego do Nowego Dworu Mazowieckiego trafi łącznie 84.400 złotych.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.